Pelien suunnittelu
Game Makerilla

Versio 8.0
Kirjoittanut Mark Overmars
Käännös: Game Maker SuomiGame Makerin ohjeistus on jaettu neljään osaan:

Game Makerin käyttö

Tämä osio kertoo Game Makerin peruskäytöstä. Siinä selitetään ohjelman pääidea ja kerrotaan kuvien, taustojen ja äänien lisäämisestä, objektien määrittämisestä tapahtumineen sekä niiden lisäämisestä huoneisiin.

Tässä osiossa käsitellään seuraavia aiheita:

Esittely
Asentaminen
Pro-versioon päivittäminen
Käytön aloittaminen
Käyttöliittymä
Kuvien määrittäminen
Äänet ja musiikki
Taustat
Objektien määrittäminen
Tapahtumat
Toiminnot
Huoneiden luominen
Pelin jakaminen

Edistyneempi käyttö

Tässä osiossa käsitellään Game Makerin edistyneempiä ominaisuuksia. Siinä tutustutaan polkuihin, fontteihin, aikajanoihin, skripteihin sekä tekniikoihin, joilla luodaan tiiliin perustuvia huoneita ja käytetään kuvakulmia huoneissa.

Tässä osiossa käsitellään seuraavia aiheita:

Edistyneen tilan käyttöliittymä
Lisää kuvista
Lisää äänistä ja musiikista
Lisää taustoista
Lisää objekteista
Lisätoiminnot
Vakiot
Laukaisintapahtumat
Tiedostojen sisällyttäminen
Lisää huoneista
Fontit
Polut
Aikajanat
Skriptit
Laajennuspaketit
Resurssien tuonti ja vienti

Pelin viimeisteleminen

Tässä osiossa käsitellään projektin muuntamista valmiiksi peliksi. Siinä kerrotaan ohjeiden lisäämisestä peliin, tiettyjen peliasetusten säätämisestä ja itsenäisten, jaettavissa olevien ja ilman Game Makeria toimivien pelisovellusten luomisesta.

Tässä osiossa käsitellään seuraavia aiheita:

Pelin tiedot
Pelin asetukset
Huomautuksia nopeudesta

Game Maker Language -ohjelmointikieli

Game Makerissa on sisäänrakennettu ohjelmointikieli, jolla pelin toimintaan pääsee vaikuttamaan tarkemmin ja monipuolisemmin kuin perustoiminnoilla. Tätä kieltä kutsutaan GML:ksi (Game Maker Language). Tässä osiossa kerrotaan GML-kielen rakenteesta ja selitetään yleisesti kaikkien (lähes tuhannen) olemassa olevan funktion ja muuttujan toiminta.

Tässä osiossa käsitellään seuraavia aiheita:

Yleiskatsaus GML-kieleen
Tietojen käsitteleminen
Pelin toiminta
Käyttäjän syötteet
Peligrafiikat
Äänet ja musiikki
Välinäytöt, ennätyslistat ja muut ponnahdusikkunat
Resurssien ominaisuudet
Resurssien muuttaminen
Tiedostojen ja rekisterin käsittely, sovellusten suorittaminen
Tietorakenteet
Partikkelit
Verkkopelit
DLL-kirjastojen käyttäminen
3D-grafiikat