Yleiskatsaus GML-kieleen

Game Makerissa on sisäänrakennettu ohjelmointikieli, jolla pelin toimintaan pääsee vaikuttamaan tarkemmin ja monipuolisemmin kuin perustoiminnoilla. Tätä kieltä kutsutaan GML:ksi (Game Maker Language). Tällä kielellä voi kirjoittaa ohjelmia monenlaisiin paikkoihin. Ensinnäkin skriptejä kirjoittaessa; skriptit ovat GML:llä kirjoitettuja ohjelmia. Sitä voi käyttää myös kooditoiminnon sisällä missä tahansa tapahtumassa tai huoneen luomiskoodissa. Kaikissa toiminnoissa, joissa määritellään jokin arvo, on mahdollista antaa arvon tilalla GML-kielinen lauseke. Kuten myöhemmin nähdään, lauseke ei ole kokonainen ohjelma, vaan koodinpätkä, joka palauttaa arvon.

Tässä kappaleessa kerrotaan GML-kielisten ohjelmien perusrakenteesta. GML-kielisiä ohjelmia käytettäessä on otettava tiettyjä asioita huomioon. Ensinnäkin, kaikkien resurssien (kuvien, objektien, äänten jne.) nimien on alettava kirjaimella, eivätkä nimet saa sisältää muita merkkejä kuin kirjaimia, numeroita ja alaviivamerkkejä ('_'). Muutoin niihin ei voi viitata ohjelmien sisältä. Resurssien tulee myös olla keskenään erinimisiä, eikä niistä mikään saa olla nimeltään self, other, global tai all, koska näillä sanoilla on erityismerkitykset GML:ssä. Nimenä ei saa myös käyttää mitään myöhemmillä sivuilla listatuista avainsanoista.

Seuraavat sivut sisältävät tietoa GML-kielestä:

Ohjelman käsite
Muuttujat
Sijoittaminen
Lausekkeet
Omat muuttujat
Toisten instanssien muuttujiin viittaaminen
Taulukot
If-lause
Repeat-lause
While-lause
Do-lause
For-lause
Switch-lause
Break-lause
Continue-lause
Exit-lause
Funktiot
Skriptit
With-rakenteet
Kommentointi
Funktiot ja muuttujat GML:ssä