Käytön aloittaminen

Ensimmäisen pelin tekeminen on aina haaste, mutta jos sen eteen on valmis näkemään vähän vaivaa, se on oikeastaan aika helppoa. Toimivan pelin voi saada aikaan tunnissa.

Vaikka Game Makerilla on todella helppo tehdä pelejä, tietyt perusasiat on silti oltava hallinnassa. Tässä vaiheessa suositellaan Game Makerin käynnistyessä näkyvän alkuohjeen läpikäymistä. Jos olet piilottanut tämän ohjeen näkyvistä, saat sen koska tahansa näkyviin valitsemalla Tutorial (Alkuohje) Help (Ohje) -valikosta.

Toimintamalli

On hyvä saada tuntua Game Makerin toimintamalliin ennen sen mahdollisuuksiin syventymistä. Game Makerilla luodut pelit tapahtuvat yhdessä tai useammassa huoneessa (room). (Huoneet ovat litteitä eivätkä kolmiulotteisia, mutta ne voivat sisältää kolmiulotteisilta näyttäviä grafiikoita.) Näihin huoneisiin asetetaan objekteja (object), jotka määritellään ohjelmassa. Tyypillisiä objekteja ovat esimerkiksi seinät, liikkuvat pallot, päähahmo ja hirviöt. Tietyt objektit, kuten seinät, pysyvät paikoillaan tekemättä mitään. Toiset objektit, kuten päähahmo, liikkuvat ympäriinsä ja reagoivat pelaajan syötteisiin (näppäimistön, hiiren ja peliohjainten kautta) sekä toisiin objekteihin. Päähahmo voi esimerkiksi kuolla kohdatessaan hirviön. Objektit ovat Game Makerilla tehtyjen pelien tärkein ainesosa, joten tutkitaan niitä vähän tarkemmin.

Ensinnäkin useimpien objektien täytyy näyttää joltakin, jotta ne olisivat näkyviä ruudulla. Tähän käytetään kuvia (sprite). Kuvat muodostuvat usein yksittäisen kuvan sijaan monesta alikuvasta, joita näytetään peräkkäin, jolloin muodostuu animaatio. Tällä tavoin hahmo näyttää kävelevän, pallo vierivän, avaruusalus räjähtävän ja niin edelleen. Pelin aikana objektin kuva voi muuttua. (Hahmo voi siis näyttää erilaiselta riippuen siitä, käveleekö se vasemmalle vai oikealle.) Game Makerilla voi luoda omia kuvia tai ladata niitä tiedostoista (esim. PNG-tiedostoista tai animoiduista GIF-tiedostoista). Game Makerin mukana tulee paljon valmiita kuvia, joita voit käyttää ilmaiseksi peleissäsi.

Objekteille tapahtuu asioita tilanteissa, joita kutsutaan tapahtumiksi (event). Objekteille voidaan antaa tiettyjä toimintoja (action), jotka suoritetaan tapahtumien yhteydessä. Mahdollisia tapahtumia on monenlaisia samoin kuin myös käytettävissä olevia toimintoja. Esimerkiksi luomistapahtuma (creation event) tapahtuu silloin, kun objekti luodaan. (Tarkemmin ottaen se tapahtuu silloin, kun objektin esiintymä eli instanssi luodaan; samasta objektista voi olla olemassa useita instansseja samanaikaisesti.) Esimerkiksi, kun pallo-objekti luodaan, sille voidaan antaa jokin liiketoiminto, jolloin se alkaa liikkua. Kun kaksi objektia koskaa toisiaan, tapahtuu törmäystapahtuma (collision event). Tässä tapauksessa pallo voidaan esimerkiksi määrittää pysähtymään tai vaihtamaan suuntaa, tai peli voi toistaa äänitehosteen. Tähän tarkoitukseen Game Makerissa voi määritellä ääniä (sound). Kun pelaaja painaa näppäimistön näppäintä, tapahtuu sitä näppäintä vastaava näppäimistötapahtuma (keyboard event), jolloin objekti voi toimia sen mukaisesti, kuten esimerkiksi liikkua määritettyyn suuntaan. Toivottavasti idea on selvä. Jokaiselle suunnitellulle objektille voi määrittää toimintoja monenlaisiin tapahtumiin; tällä tavoin määritellään objektin käyttäytyminen.

Objektien määrittelyn jälkeen on aika määritellä huoneet, joissa ne vuorovaikuttavat. Huoneet voivat vastata pelin kenttiä tai erilaisia paikkoja. Huoneiden välillä liikkuminen tapahtuu toimintojen avulla. Huoneilla on tausta (background), joka voi olla joko yksittäinen väri tai jokin kuva. Näitä kuvia voi tehdä Game Makerissa tai niitä voi ladata tiedostoista. (Taustoilla voi tehdä monia asioita, mutta tässä vaiheessa vain niiden ulkonäöllä on merkitystä.) Sen jälkeen huoneisiin asetetaan objektit. Samaa objektia voi asettaa useamman esiintymän eli instanssin samaan huoneeseen. Ei ole siis mitään tarvetta luoda useampaa kuin yhtä seinäobjektia, koska samaa seinää voi käyttää useassa paikassa. Myös hirviöista voi olla useita instansseja, kunhan vain tarkoituksena on, että ne käyttäytyvät samalla tavalla.

Nyt peli on valmis ajettavaksi. Ensimmäinen huone näytetään ja sen sisältämät objektit heräävät eloon niiden luomistapahtuman toimintojen seurauksena. Ne alkavat reagoida toistensa kanssa niiden törmäystapahtumien seurauksena ja ne voivat reagoida pelaajaan näppäimistö- ja hiiritapahtumien kautta.

Lyhyesti sanottuna seuraavilla asioilla (kutsutaan usein resursseiksi) on tärkeä rooli pelissä:

On olemassa myös muutama muu resurssityyppi: polut, skriptit, fontit ja aikajanat. Näitä tarvitaan vain monimutkaisemmissa peleissä, ja ne ovat näkyvissä vain, jos Game Makeria ajetaan edistyneessä tilassa. Niitä käsitellään myöhemmin tämän ohjeen edistyneemmissä kappaleissa.