Käyttöliittymä

Game Maker näyttää käynnistyessään tältä. Huomaa, että Game Makerin uutiset voivat mahdollisesti ilmestyä ja että oikeassa laidassa saattaa näkyä alkuohjeistusta.

(Itse asiassa tältä Game Maker näyttää yksinkertaisessa tilassa. Edistyneessä tilassa näytetään joitakin lisätoimintoja.) Vasemmalla näkyvät aiemmin mainitut resurssityypit: kuvat (sprite), äänet (sound), taustat (background), objektit (object), huoneet (room). Niiden alapuolella on lisäksi vielä kaksi kohtaa: pelin tiedot (Game Information) ja pelin asetukset (Global Game Settings). Ikkunan ylälaidassa on valikko- ja työkalurivi. Tässä kappaleessa käydään lyhyesti läpi eri valikkovaihtoehdot ja painikkeet. Myöhemmissä kappaleissa niihin syvennytään tarkemmin. Huomaa, että monet asiat voi tehdä usealla tavalla: valitsemalla valikosta vaihtoehdon, painamalla työkalurivin painiketta tai valitsemalla sopivan vaihtoehdon resurssin pikavalikosta.

File (Tiedosto) -valikko

File (Tiedosto) -valikko sisältää yleisimpiä komentoja, kuten tiedostojen lataamisen ja tallentamisen, sekä muutamia erikoisempia:

Edit (Muokkaa) -valikko

Edit (Muokkaa) -valikon komennot liittyvät kulloinkin valittuun resurssiin (objekti, kuva, ääni jne.). Resurssin tyypistä riippuen kaikki komennot eivät välttämättä ole näkyvissä. Huomaa, että näistä komennoista kaikki voidaan suorittaa myös resurssin pikavalikon kautta, joka aukeaa hiiren oikeaa painiketta painamalla.

Resources (Resurssit) -valikko

Tästä valikosta voi luoda uusia resursseja. Huomaa, että kaikille näille komennoille on myös työkalurivinäppäin sekä pikanäppäinyhdistelmä. Lisäksi tästä valikosta pääsee muuttamaan pelin tietoja ja asetuksia.

Run (Suorita) -valikko

Tämän valikon kautta pelin voi suorittaa, kahdessa eri tilassa. Valmiista pelistä voi tehdä itsenäisen sovellusversion File (Tiedosto) -valikon kautta.

Window (Ikkuna) -valikko

Tämän valikon komennoilla hallitaan pääikkunassa näkyviä ominaisuusikkunoita:

Help (Ohje) -valikko

Näiden komentojen avulla löytyy apua:

Resurssipuu

Resurssipuu sijaitsee pääikkunan vasemmassa reunassa. Se sisältää kaikki pelin resurssit puumaisessa hierarkiassa ja toimii samankaltaisesti kuin Windowsin Resurssienhallinta, jonka käyttö on luultavasti tuttua. Jos vaihtoehdon vieressä on plusmerkki (+), sitä painamalla näytetään sen sisältämät resurssit. Miinusmerkkiä (-) painamalla ne piilotetaan jälleen. Resurssin nimen (päätason kansioita lukuunottamatta) voi muuttaa valitsemalla sen (yksittäisellä painalluksella) ja sitten nimeä painamalla. Resurssin ominaisuuksia voi muokata sitä kaksoisklikkaamalla. Oikean painikkeen pikavalikosta löytyvät samat komennot kuin Edit (Muokkaa) -valikosta.

Resurssien järjestystä voi muuttaa painamalla niitä, pitämällä hiiren painikkeen pohjassa ja vetämällä ne sopivaan paikkaan. (Paikan täytyy olla mielekäs, esimerkiksi ääntä ei voi siirtää kuvien sekaan.)