Resurssien tuonti ja vienti

Nämä toiminnot ovat käytettävissä ainoastaan Game Makerin Pro-versiossa.

Huomaa: Resurssien tuonti ja vienti ovat ainoastaan kokeneita käyttäjiä varten. Lue tämä osio huolellisesti läpi ennen näiden toimintojen käyttämistä. Tee myöskin aina varmuuskopio pelistäsi ennen resurssien tuontia.

Silloin tällöin on kätevää kopioida tiettyjä resursseja (kuvia, ääniä, huoneita jne.) pelistä toiseen, kuten esimerkiksi silloin, kun halutaan tehdä uusi peli, joka käyttää toisen pelin kanssa samoja kuvia ja ääniä. Tämä on myös hyödyllistä tehdessä peliä yhteistyönä jonkun toisen kanssa silloin, kun joku on tehnyt ylimääräisiä huoneita, jotka halutaankin ottaa käyttöön toisessa pelissä. Tätä varten Game Makerissa on mahdollista tuoda ja viedä resursseja.

Resurssien vienti

Kopioidaksesi resursseja pelistä, valitse Export resources (Vie resursseja) File (Tiedosto)-valikosta. Aivan ensiksi tarkistetaan, että kaikilla resursseilla on eri nimet. Koska pelin resurssit yhdistetään toisen pelin resursseihin nimen perusteella, on tärkeää, että kaikilla resursseilla on eri nimet. Jos resursseilla on samoja nimiä, näytetään virheilmoitus, eikä resurssien vieminen ole mahdollista. Muutoin näytetään tiedostonvalintaikkuna, jossa voi määrittää nimen tiedostolle, johon viedyt resurssit tallennetaan. Näiden tiedostojen tiedostopäätteen on oltava .gmres. Tämän jälkeen näytetään seuraavanlainen ikkuna:

Tässä ikkunassa valitaan, mitkä resursseista kopioidaan. Oletusarvoisesti kaikki resurssit kopioidaan, mutta kopioitavat resurssityypit voi valita myös yksittäin. Objekteja, aikajanoja tai huoneita kopioitaessa on noudatettava varovaisuutta, sillä ne viittaavat kuviin, ääniin, laukaisintapahtumiin jne. Jos näitä resursseja ei kopioida, on varmistettava, että kyseiset resurssit ovat jo olemassa pelissä, johon resurssit tuodaan (samoilla nimillä). Jos resurssien olemassaolo on epävarmaa, kopioi mieluummin kaikki resurssit.

Resurssien tuonti

Resursseja sisältävän tiedoston voi tuoda toiseen peliin valitsemalla Import resources (Tuo resursseja) File-valikosta. Ensiksi tarkistetaan, että kaikilla resursseilla on eri nimet. Jälleen on tärkeää, että tiedostoilla on eri nimet, koska pelin resurssit yhdistetään toisen pelin resursseihin nimen perusteella. Jos näin ei ole, näytetään virheilmoitus eikä resurssien tuominen ole mahdollista. Muutoin näytetään tiedostonvalintaikkuna, jossa voi määrittää tiedoston, josta resurssit tuodaan. Näiden tiedostojen tiedostopääte on .gmres. Seuraavaksi kaikki avoimet Game Makerin ominaisuusikkunat suljetaan. Tämä on välttämätöntä, koska tuodut resurssit saattavat korvata olemassaolevia resursseja. Tämän jälkeen näytetään seuraavanlainen ikkuna:

Kaikki tiedostossa olevat resurssityypit näytetään. (Ne, joita ei viety, näkyvät harmaina.) Seuraavaksi valitaan tuotavat resurssityypit. Yleensä halutaan tuoda kaikki tiedoston sisältämät resurssit, mutta joskus vain osa. Varovaisuus on tarpeen objekteja, huoneita ja aikajanoja tuodessa, ellei muita resursseja tuoda samanaikaisesti. Kuten yllä on mainittu, tämä voi johtaa ongelmiin, jos resurssit, joihin nämä viittaavat, eivät esiinny pelissä samoilla nimillä. Siinä tapauksessa ne korvataan olemassaolemattomilla resursseilla. (Esimerkiksi huoneiden kohdalla se tarkoittaa sitä, että vastaavat instanssit hävitetään.)

Kun tiedoston resurssilla on sama nimi kuin pelissä jo olevalla resurssilla, syntyy nimiristiriita, jonka ratkaisemistavan voi päättää. Oletusarvoisesti viimeksi muokatut resurssit säilytetään (Keep last changed). On kuitenkin mahdollista valita, että alkuperäiset resurssit säilytetään pelissä aina (Keep original), tai että ne korvataan aina tiedoston resursseilla (Always replace). Neljäs vaihtoehto on pitää molemmat (Keep both). Tätä vaihtoehtoa kannattaa käyttää ainoastaan, kun se on täysin välttämätöntä, sillä silloin lopputuloksena on useampi samanniminen resurssi, josta voi seurata hankaluuksia viitattaessa niihin. Tuodessa resursseja tyhjään peliin kannattaa valita korvaaminen tiedoston resursseilla. (Tämä saattaa kuulostaa oudolta, mutta muutoin esimerkiksi pelin asetuksia ei korvata, sillä uusi, tyhjä peli on päivämäärältään uudempi!)

On myös mahdollista valita, asetetaanko uudet resurssit (eli ne, joita ei vielä ole pelissä) uuteen ryhmään. Tämä voi olla käytännöllistä tuotujen resurssien erottamiseksi jo olemassaolevista (eli lähinnä hahmottamisen helpottamiseksi). Jos tämä ruutu on valittuna, uudet resurssit asetetaan ryhmään. Tämän ryhmän nimi on sama kuin tuodessa käytetyn tiedoston nimi.

OK-painiketta painettaessa resurssit lisätään peliin, tarvittaessa samannimisten olemassaolevien resurssien tilalle. Ne ilmestyvät vasemmalla olevaan resurssivalitsimeen.

Varoituksia ja huomioita

Resurssien tuonti ja vienti ovat tehokkaita toimintoja, varsinkin muiden ihmisten kanssa samaa peliä tehdessä. Jos ei kuitenkaan tiedä, mitä on tekemässä, saattaa se johtaa virheisiin ja turhautumiseen. Tässä muutamia tärkeitä varoituksia, jotka tulisi lukea ja ymmärtää: