Kuvien määrittäminen

Kuvat (sprite) esittävät visuaalisesti kaikkia pelin objekteja. Kuvana voi olla joko millä tahansa piirto-ohjelmalla piirretty yksittäinen kuva tai sarja kuvia, jotka peräkkäin näytettynä muodostavat liikkuvaa kuvaa. Esimerkiksi seuraavista neljästä kuvasta muodostuu oikealle kävelevän hahmon kuva.

Pelin suunnitteluvaihe alkaa usein siten, että kerätään erilaisia kuvia pelin eri objekteja varten. Game Makerin mukana tulee runsaasti erilaisia kuvia, ja lisää löytyy Game Makerin kotisivuilta sekä muualta Internetistä, usein PNG-muodossa tai animoituina GIF-kuvina.

Uuden kuvan voi luoda valitsemalla Create Sprite (Luo kuva) Resources (Resurssit) -valikosta tai painamalla sitä vastaavaa painiketta työkalurivillä. Seuraavanlainen ikkuna ilmestyy.

Ylävasemmassa nurkassa kuvalle voi antaa nimen. Kaikilla kuvilla (ja muilla resursseilla) on oma nimensä, joiden tulisi olla kuvaavia. Kahdella resurssilla ei saa olla samaa nimeä. Vaikkei se olekaan täysin välttämätöntä, on hyvä käyttää vain kirjaimia, numeroita ja alaviivamerkkejä (_) kuvien (ja muiden resurssien) nimissä ja aloittaa ne kirjaimella. Erityisesti on huomattava, ettei välilyöntiä kannata käyttää. Näiden sääntöjen noudattaminen on tärkeää, jos pelissä käytetään koodia.

Kuvan lataaminen tiedostosta onnistuu Load Sprite (Lataa kuva) -painiketta painamalla, jolloin kuvan voi valita seuraavanlaisessa erikoisavaamisikkunassa:

Ikkunan vasemmassa osassa, joka näyttää tavalliselta tiedostovalitsimelta, voi valita halutun kuvan. Oikeassa osassa näkyy esikatselu animoidusta kuvasta sekä joitain kuvan tietoja. Tässä voi myös valita, poistetaanko kuvasta läpinäkyvyysarvot, poistetaanko siitä taustaväri, jolloin siitä tulee osittain läpinäkyvä (oletuksena valittu) sekä että pehmennetäänkö sen reunat, mikä voi parantaa kuvan ulkonäköä. Kun tulos näyttää hyvältä, kuvan voi ladata Open (Avaa) -painikkeella.

Game Maker osaa lukea monentyyppisiä kuvatiedostoja. Animoitua GIF-tiedostoa ladattaessa tiedoston sisältämät alikuvat siirretään automaattisesti kuvan alikuviksi. Kun tiedoston nimi päättyy _stripXX (XX on jokin numero), kuvan käsitetään olevan sarja kuvia vierekkäin (ei koske GIF-kuvia). Esimerkiksi kuvatiedosto, jonka nimi on ball_strip4.png, käsitellään olettaen, että siinä on neljä alikuvaa.

Kun kuva on ladattu, sen ensimmäinen alikuva näytetään oikealla. Jos alikuvia on useampi, niitä voi selata nuolipainikkeilla.

Edit Sprite (Muokkaa kuvaa) -painikkeella kuvaa voi muokata tai kuvan voi tehdä aivan alusta. Game Makerissa on laaja sisäänrakennettu kuvamuokkain. Sen käytöstä on lisää kappaleissa Kuvien muokkaaminen ja Yksittäisten alikuvien muokkaaminen.