Tietojen käsitteleminen

Game Makerissa on monia erilaisia funktioita reaalilukujen ja merkkijonojen käsittelyyn. Ne listataan seuraavilla sivuilla.

Tietojen käsittelemisestä löytyy tietoa seuraavilta sivuilta:

Vakiot
Reaalilukufunktiot
Merkkijonojen käsittelyfunktiot
Päivämäärät ja aika