Resurssit

Game Makerissa on mahdollista määrittää monentyyppisiä resursseja, kuten kuvia, ääniä, fontteja, objekteja jne. Tästä luvusta löytyy monia resursseista tietoa antavia funktioita. Seuraavassa luvussa käsitellään resurssien muokkaamista ja luomista lennossa.

Seuraavilta sivuilta löytyy tietoa resursseista:

Kuvat
Äänet
Taustat
Fontit
Polut
Skriptit
Aikajanat
Objektit
Huoneet