Aikajanat (Time lines)

Seuraavilla funktioilla voidaan saada tietoa aikajanoista:

timeline_exists(ind) Ilmoittaa, onko annetun indeksin mukainen aikajana olemassa.
timeline_get_name(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen aikajanan nimen.