Polut (Paths)

Seuraavilla funktioilla voidaan saada tietoa poluista:

path_exists(ind) Ilmoittaa, onko annetun indeksin mukainen polku olemassa.
path_get_name(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen polun nimen.
path_get_length(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen polun pituuden.
path_get_kind(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen polun yhteyksien tyylin (0=suora, 1=sulava).
path_get_closed(ind) Kertoo, onko annetun indeksin mukainen polku suljettu.
path_get_precision(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen polun sulavuuden tarkkuusarvon.
path_get_number(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen polun määrittelypisteiden määrän.
path_get_point_x(ind,n) Kertoo polun index pisteen n x-koordinaatin. 0 on ensimmäinen piste.
path_get_point_y(ind,n) Kertoo polun index pisteen n y-koordinaatin. 0 on ensimmäinen piste.
path_get_point_speed(ind,n) Kertoo polun index pisteen n nopeuskertoimen. 0 on ensimmäinen piste.
path_get_x(ind,pos) Kertoo polun index x-koordinaatin sijainnin kohteessa pos. pos-arvon täytyy olla väliltä 0 - 1.
path_get_y(ind,pos) Kertoo polun index y-koordinaatin sijainnin kohteessa pos. pos-arvon täytyy olla väliltä 0 - 1.
path_get_speed(ind,pos) Kertoo polun index nopeuskertoimen sijainnin kohteessa pos. pos-arvon täytyy olla väliltä 0 - 1.