Fontit (Fonts)

Seuraavilla funktioilla voidaan saada tietoa fonteista:

font_exists(ind) Ilmoittaa, onko annetun indeksin mukainen fontti olemassa.
font_get_name(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen fontin nimen.
font_get_fontname(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen fontin oikean nimen (esim. Times New Roman).
font_get_bold(ind) Ilmoittaa, onko annetun indeksin mukainen fontti lihavoitu.
font_get_italic(ind) Ilmoittaa, onko annetun indeksin mukainen fontti kursivoitu.
font_get_first(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen fontin ensimmäisen merkin.
font_get_last(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen fontin ensimmäisen merkin.