Kuvat

Seuraavilla funktioilla voidaan saada tietoa kuvista:

sprite_exists(ind) Palauttaa, onko millään kuvalla annetua indeksiä.
sprite_get_name(ind) Palauttaa annetun indeksin mukaisen kuvan nimen.
sprite_get_number(ind) Palauttaa annetun indeksin mukaisen kuvan alikuvien määrän.
sprite_get_width(ind) Palauttaa annetun indeksin mukaisen kuvan leveyden.
sprite_get_height(ind) Palauttaa annetun indeksin mukaisen kuvan korkeuden.
sprite_get_transparent(ind) Palauttaa annetun indeksin mukaisen kuvan läpinäkyvyyden.
sprite_get_smooth(ind) Palauttaa kuvan reunojen pehmeysasetuksen arvon.
sprite_get_preload(ind) Palauttaa annetun indeksin mukaisen kuvan esilatausasetuksen arvon.
sprite_get_xoffset(ind) Palauttaa annetun indeksin mukaisen kuvan x-etäisyyden.
sprite_get_yoffset(ind) Palauttaa annetun indeksin mukaisen kuvan x-etäisyyden.
sprite_get_bbox_left(ind) Palauttaa annetun indeksin mukaisen kuvan törmäyslaatikon (bounding box) vasemman reunan.
sprite_get_bbox_right(ind) Palauttaa annetun indeksin mukaisen kuvan törmäyslaatikon oikean reunan.
sprite_get_bbox_top(ind) Palauttaa annetun indeksin mukaisen kuvan törmäyslaatikon yläreunan.
sprite_get_bbox_bottom(ind) Palauttaa annetun indeksin mukaisen kuvan törmäyslaatikon alareunan.
sprite_get_bbox_mode(ind) Palauttaa annetun indeksin mukaisen kuvan törmäyslaatikon asetuksen (0=automaattinen, 1=kokokuva, 2=manuaalinen) arvon.
sprite_get_precise(ind) Palauttaa annetun indeksin mukaisen kuvan täsmällisen törmäyksen asetuksen arvon.
Joissakin tilanteissa voit haluta tallentaa kuvasi tietyn alikuvan tiedostoon bittikarttana. Se onnistuu käyttämällä seuraavaa funktiota:

sprite_save(ind,subimg,fname) Tallentaa alikuvan subimg kuvasta ind tiedostoon fname. Tämän tulee olla .bmp-tiedosto. Tätä funktiota voi käyttää vain Pro-versiossa.