Äänet (Sounds)

Seuraavilla funktioilla voidaan saada tietoja äänistä:

sound_exists(ind) Ilmoittaa, onko annetun indeksin mukaista ääntä olemassa.
sound_get_name(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen äänen nimen.
sound_get_kind(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen äänen tyypin (0=normaali, 1=tausta, 2=3D, 3=multimediasoitin).
sound_get_preload(ind) Ilmoittaa, ladataanko annetun indeksin mukainen ääni jo pelin alussa muistiin.

Äänet käyttävät paljon resursseja ja useimmat järjestelmät voivat säilöä vain pienen osan äänistä. Jos olet tekemässä laajaa peliä, haluat ehkä hallita enemmän sitä, mitkä äänet ladataan milloinkin äänimuistiin. Voit asettaa esilatausasetuksen pois ääneltä, jos haluat olla varma, että ääni ladataan vain, kun se toistetaan. Tällöin tosin on se ongelma, että kun ääni ladataan ensimmäisen kerran, saattaa peli hieman tökkäistä. Ääniä ei myöskään automaattisesti ladata pois muistista, kun et enää tarvitse niitä. Tätä hallitaksesi paremmin voit käyttää seuraavia funktioita.

sound_discard(ind) Vapauttaa äänimuistin, joka on varattu indeksin osoittamaa ääntä varten.
sound_restore(ind) Palauttaa indeksissä kerrotun äänen äänimuistiin, jotta se voidaan soittaa välittömästi.