Objektit (Objects)

Seuraavilla funktioilla voidaan saada tietoa objekteista:

object_exists(ind) Ilmoittaa, onko annetun indeksin mukainen objekti olemassa.
object_get_name(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen objektin nimen.
object_get_sprite(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen objektin normaalin kuvan (sprite) nimen.
object_get_solid(ind) Ilmoittaa, onko annetun indeksin mukainen objekti kiinteä (solid)
object_get_visible(ind) Ilmoittaa, onko annetun indeksin mukainen objekti näkyvä (visible).
object_get_depth(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen objektin syvyyden (Depth).
object_get_persistent(ind) Kertoo, onko annetun indeksin mukainen objekti pysyvä (persistent).
object_get_mask(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen objektin peitteen (mask) nimen (palauttaa arvon -1, mikäli objektilla ei ole maskia).
object_get_parent(ind) Palauttaa annetun indeksin mukaisen objektin isännän indeksin (mikäli objektilla ei ole isäntää, antaa peli negatiivisen arvon).
object_is_ancestor(ind1,ind2) Ilmoittaa, onko objekti ind2 objektin ind1 isäntä.