Taustat (Backgrounds)

Seuraavilla funktioilla voidaan saada tietoa taustoista:

background_exists(ind) Ilmoittaa, onko kyseisen indeksin mukaista taustaa olemassa.
background_get_name(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen taustan nimen.
background_get_width(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen taustan leveyden
background_get_height(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen taustan korkeuden.
background_get_transparent(ind) Ilmoittaa, onko annetun indeksin mukainen tausta läpinäkyvä.
background_get_smooth(ind) Ilmoittaa, onko annetun indeksin mukaisella taustalla pehmeät linjat.
background_get_preload(ind) Ilmoittaa, ladataanko annetun indeksin mukainen tausta automaattisesti muistiin.
Joissain tapauksissa saatat haluta tallentaa taustan tiedostoksi. Se onnistuu seuraavalla funktiolla:

background_save(ind,fname) Tallentaa taustan indeksi annetulla nimellä fname. Tämän tiedoston tulee olla .bmp-muodossa. Tämä toiminto on käytettävissä vain Game Makerin Pro-versiossa.