Skriptit (Scripts)

Seuraavilla funktioilla voidaan saada tietoa skripteistš:

script_exists(ind) Ilmoittaa, onko annetun indeksin mukainen skripti olemassa.
script_get_name(ind) Kertoo annetun indeksin mukaisen skriptin nimen.
script_get_text(ind) Palauttaa annetun indeksin mukaisen skriptin tekstin.