Partikkelien luominen

Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain Game Makerin Pro-versiossa.

Partikkelijärjestelmien tarkoitus on erikoistehosteiden luominen. Partikkelit ovat pieniä elementtejä, joita edustaa pieni kuva. Tällaiset partikkelit liikkuvat esiasetettujen sääntöjen mukaan ja voivat muuttaa kokoansa, suuntaansa, väriänsä jne., kun ne muuttuvat. Montaa partikkelia voi käyttää yhdessä, jolloin voi tehdä mm. ilotulitteita, liekkejä, räjähdyksiä, sadetta, lumisadetta ja tähtikenttiä.

Game Makerissa on laajamittainen partikkelijärjestelmä, jota voi käyttää hienojen efektien tekemiseen. Sen yleiskäyttöisyyden vuoksi sitä ei ole helppo käyttää, joten on parasta lukea tämä osio huolellisesti, ennen kuin yrität sitä.

Jos tämä on sinulle liian monimutkaista, on myös olemassa hyvin yksinkertainen mekanismi monenlaisten tehosteiden, kuten räjähdysten, savun, sateen ja jopa ilotulitteiden, luomiseen.

Partikkelijärjestelmissä on monia parametreja, eikä ole aina helppoa ymmärtää, miten teet juuri haluamasi tyyppiset tehosteet. Ensiksikin, on olemassa partikkelityyppejä. Jokainen partikkelityyppi määrittelee tietynlaiset partikkelit. Näillä on monia parametreja, jotka kuvailevat niiden muotoa, kokoa, väriä ja liikettä. Partikkelityypit täytyy määritellä vain kerran ja sitten niitä voi käyttää missä tahansa pelissä.

Toiseksi, on olemassa partikkelijärjestelmiä. Pelissä voi olla erilaisia partikkelijärjestelmiä. Sellaisessa voi olla erityyppisiä partikkeleita. Partikkelijärjestelmässä on lähettäjiä (emitter), jotka luovat partikkeleita joko yhtäjaksoisesti tai purkauksissa. Niissä voi olla myös puoleensavetäjiä (attractor), jotka nimensä mukaisesti vetävät partikkeleita puoleensa. Viimeiseksi, niissä voi olla tuhoajia (destroyers), jotka tuhoavat partikkeleita. Kun partikkeleita on luotu partikkelijärjestelmään, järjestelmä käsittelee ne automaattisesti (päivittää ja piirtää ne).

Tietoa partikkeleista löytyy seuraavilta sivuilta:

Yksinkertaiset tehosteet
Partikkelityypit
Partikkelijärjestelmät
Partikkelien lähettäjät
Partikkelien puoleensavetäjät
Partikkelien tuhoajat
Partikkelien kimmottajat
Muuttajat
Ilotulite-esimerkki