Partikkelien lähettäjät (Emitters)

Partikkelien lähettäjät voivat luoda partikkeleita. Ne voivat joko luoda jatkuvaa virtaa tai purkauksia, joissa tietty määrä partikkeleita luodaan, kun oikeanlaista funktiota käytetään. Partikkelijärjestelmässä voi olla mikä tahansa määrä lähettäjiä. Lähettäjällä on seuraavat ominaisuudet:

Seuraavien funktioiden avulla on mahdollista lisätä lähettäjiä ja asettaa ne luomaan partikkeleita. Huomaa, että jokaiselle niistä on ilmoitettava partikkelijärjestelmän indeksi, johon ne kuuluvat, ensimmäiseksi argumentikseen.

part_emitter_create(ps) Luo uuden lähettäjän annettuun partikkelijärjestelmään ja palauttaa sen indeksin. Tätä indeksiä on käytettävä kaikissa allaolevissa kutsuissa asettaaksesi juuri tämän tietyn lähettäjän ominaisuudet.
part_emitter_destroy(ps,ind) Tuhoaa lähettäjän ind partikkelijärjestelmästä. Kutsu tätä, jos et enää tarvitse lähettäjää, säästääksesi tilaa.
part_emitter_destroy_all(ps) Tuhoaa kaikki luodut lähettäjät partikkelijärjestelmästä.
part_emitter_exists(ps,ind) Palauttaa, onko ilmoitettu lähettäjä olemassa partikkelijärjestelmässä.
part_emitter_clear(ps,ind) Palauttaa lähettäjän, jonka indeksi on ind, sen alkuperäisiin asetuksiin.
part_emitter_region(ps,ind,xmin,xmax,ymin,ymax,shape,distribution) Asettaa lähettäjän vaikutusalueen ja levitystekniikan.
part_emitter_burst(ps,ind,parttype,number) Aiheuttaa number partikkelin purkauksen kerran ilmoitetusta lähettäjästä.
part_emitter_stream(ps,ind,parttype,number) Luo tästä hetkestä lähtien lähettäjästä number määritetyn tyyppistä partikkelia joka askeleella. Jos määrität pienemmän luvun kuin 0, joka askeleella luodaan partikkeli todennäköisyydellä -1/number. Jos siis käytät esimerkiksi arvoa -5, uusi partikkeli luodaan keskimäärin joka viidennellä askeleella.