Partikkelien puoleensavetäjät (Attractors)

Lähettäjien ohella partikkelijärjestelmät voivat sisältää myös puoleensavetäjiä. Puoleensavetäjä vetää partikkeleita puoleensa tai työntää niitä poispäin itsestään. Partikkelijärjestelmä voi sisältää useita puoleensavetäjiä. On kuitenkin suositeltavaa, että käytät niitä suhteellisen vähän, sillä ne hidastavat partikkelien käsittelyä. Puoleensavetäjillä on seuraavanlaisia ominaisuuksia:

Puoleensavetäjiä voi määrittää seuraavilla funktioilla. Huomaa, että jokaiselle niistä on ilmoitettava partikkelijärjestelmän indeksi, johon ne kuuluvat, ensimmäiseksi argumentikseen.

part_attractor_create(ps) Luo uuden puoleensavetäjän annettuun partikkelijärjestelmään ja palauttaa sen indeksin. Tätä indeksiä on käytettävä kaikissa allaolevissa kutsuissa asettaaksesi juuri tämän tietyn puoleensavetäjän ominaisuudet.
part_attractor_destroy(ps,ind) Tuhoaa puoleensavetäjän ind partikkelijärjestelmästä. Kutsu tätä, jos et enää tarvitse puoleensavetäjää, säästääksesi tilaa.
part_attractor_destroy_all(ps) Tuhoaa kaikki luodut puoleensavetäjät partikkelijärjestelmästä.
part_attractor_exists(ps,ind) Palauttaa, onko ilmoitettu puoleensavetäjä olemassa partikkelijärjestelmässä.
part_attractor_clear(ps,ind) Palauttaa puoleensavetäjän, jonka indeksi on ind, sen alkuperäisiin asetuksiin.
part_attractor_position(ps,ind,x,y) Asettaa puoleensavetäjän, jonka indeksi on ind, sijaintiin (x,y).
part_attractor_force(ps,ind,force,dist,kind,additive) Asettaa voiman parametrit puoleensavetäjälle ind.