Partikkelien kimmottajat (Deflectors)

Kimmottajat kimmottavat partikkeleita, kun ne ilmestyvät niiden alueelle. Huomaa, että vain partikkelin sijainti otetaan huomioon, ei sen kuvaa tai kokoa. Partikkelijärjestelmässä voi olla mikä tahansa määrä kimmottajia. Kimmottajalla on seuraavat ominaisuudet:

Seuraavien funktioiden avulla on mahdollista asettaa tuhoajan asetukset. Huomaa, että jokaiselle niistä on ilmoitettava partikkelijärjestelmän indeksi, johon ne kuuluvat, ensimmäiseksi argumentikseen.

part_deflector_create(ps) Luo uuden kimmottajan annettuun partikkelijärjestelmään ja palauttaa sen indeksin. Tätä indeksiä on käytettävä kaikissa allaolevissa kutsuissa asettaaksesi juuri tämän tietyn kimmottajan asetukset.
part_deflector_destroy(ps,ind) Tuhoaa kimmottajan ind partikkelijärjestelmästä. Kutsu tätä, jos et enää tarvitse kimmottajaa, säästääksesi tilaa.
part_deflector_destroy_all(ps) Tuhoaa kaikki luodut kimmottajat partikkelijärjestelmästä.
part_deflector_exists(ps,ind) Palauttaa, onko ilmoitettu kimmottaja olemassa partikkelijärjestelmässä.
part_deflector_clear(ps,ind) Palauttaa kimmottajan, jonka indeksi on ind, sen alkuperäisiin asetuksiin.
part_deflector_region(ps,ind,xmin,xmax,ymin,ymax) Asettaa kimmottajan, jonka indeksi on ind, vaikutusalueen.
part_deflector_kind(ps,ind,kind) Asettaa kimmottajan, jonka indeksi on ind, tyypin.
part_deflector_friction(ps,ind,friction) Asettaa kimmottajan, jonka indeksi on ind, kitkan.