Ilotulite-esimerkki

Tässä on esimerkki partikkelijärjestelmästä, joka luo ilotulitteita. Ilotulite käyttää kahta partikkelityyppiä: yksi muodostaa raketin ja toinen muodostaa itse ilotulitteen. Raketti luo ilotulitepartikkeleita kuollessaan. Luomme partikkelijärjestelmään myös yhden lähettäjän (emitter), joka luo jatkuvana virtana rakettipartikkeleita ruudun alareunasta. Tämän toimimiseksi tarvitset objektin. Asetamme sen luontitapahtumaan (Create) seuraavan koodin, joka luo partikkelityypit, partikkelijärjestelmän ja lähettäjän:

{
 // luodaan partikkelijärjestelmä
 ps = part_system_create();

 // ilotulitepartikkelit
 pt1 = part_type_create();
 part_type_shape(pt1,pt_shape_flare);
 part_type_size(pt1,0.1,0.2,0,0);
 part_type_speed(pt1,0.5,4,0,0);
 part_type_direction(pt1,0,360,0,0);
 part_type_color1(pt1,c_red);
 part_type_alpha2(pt1,1,0.4);
 part_type_life(pt1,20,30);
 part_type_gravity(pt1,0.2,270);

 // raketti
 pt2 = part_type_create();
 part_type_shape(pt2,pt_shape_sphere);
 part_type_size(pt2,0.2,0.2,0,0);
 part_type_speed(pt2,10,14,0,0);
 part_type_direction(pt2,80,100,0,0);
 part_type_color2(pt2,c_white,c_gray);
 part_type_life(pt2,30,60);
 part_type_gravity(pt2,0.2,270);
 part_type_death(pt2,150,pt1);  // create the firework on death

 // lähettäjän luominen
 em = part_emitter_create(ps);
 part_emitter_region(ps,em,100,540,480,490,ps_shape_rectangle,ps_distr_linear);
 part_emitter_stream(ps,em,pt2,-4);  // create one every four steps
}

Tällä tavoin se toimii. Voit ehkä haluta varmistaa, että partikkelijärjestelmä (ja ehkä myös partikkelityypit) tuhotaan, kun siirrytään toiseen huoneeseen, muutoin ilotulitus jatkuu ikuisesti.