Partikkelien muuttajat (Changers)

Muuttajat muuttavat tietynlaisia partikkeleita, kun ne ilmestyvät niiden alueelle. Partikkelijärjestelmässä voi olla mikä tahansa määrä muuttajia. Muuttajalla on seuraavat ominaisuudet:

Seuraavien funktioiden avulla on mahdollista asettaa muuttajan asetukset. Huomaa, että jokaiselle niistä on ilmoitettava partikkelijärjestelmän indeksi, johon ne kuuluvat, ensimmäiseksi argumentikseen.

part_changer_create(ps) Luo uuden muuttajan annettuun partikkelijärjestelmään ja palauttaa sen indeksin. Tätä indeksiä on käytettävä kaikissa allaolevissa kutsuissa asettaaksesi juuri tämän tietyn muuttajan asetukset.
part_changer_destroy(ps,ind) Tuhoaa muuttajan ind partikkelijärjestelmästä. Kutsu tätä, jos et enää tarvitse muuttajan, säästääksesi tilaa.
part_changer_destroy_all(ps) Tuhoaa kaikki luodut muuttajat partikkelijärjestelmästä.
part_changer_exists(ps,ind) Palauttaa, onko ilmoitettu muuttaja olemassa partikkelijärjestelmässä.
part_changer_clear(ps,ind) Palauttaa muuttajan, jonka indeksi on ind, sen alkuperäisiin asetuksiin.
part_changer_region(ps,ind,xmin,xmax,ymin,ymax,shape) Asettaa muuttajan, jonka indeksi on ind, vaikutusalueen.
part_changer_types(ps,ind,parttype1,parttype2) Asettaa muuttajan, jonka indeksi on ind, lähde- ja kohdepartikkelityypit.
part_changer_kind(ps,ind,kind) Asettaa muuttajan, jonka indeksi on ind, tyypin.