Partikkelien tuhoajat (Destroyers)

Tuhoajat tuhoavat partikkeleita, kun ne ilmestyvät niiden alueelle. Partikkelijärjestelmässä voi olla mikä tahansa määrä tuhoajia. Tuhoajalla on seuraavat ominaisuudet:

Seuraavien funktioiden avulla on mahdollista asettaa tuhoajan asetukset. Huomaa, että jokaiselle niistä on ilmoitettava partikkelijärjestelmän indeksi, johon ne kuuluvat, ensimmäiseksi argumentikseen.

part_destroyer_create(ps) Luo uuden tuhoajan annettuun partikkelijärjestelmään ja palauttaa sen indeksin. Tätä indeksiä on käytettävä kaikissa allaolevissa kutsuissa asettaaksesi juuri tämän tietyn tuhoajan asetukset.
part_destroyer_destroy(ps,ind) Tuhoaa tuhoajan ind partikkelijärjestelmästä. Kutsu tätä, jos et enää tarvitse tuhoajaa, säästääksesi tilaa.
part_destroyer_destroy_all(ps) Tuhoaa kaikki luodut tuhoajat partikkelijärjestelmästä.
part_destroyer_exists(ps,ind) Palauttaa, onko ilmoitettu tuhoaja olemassa partikkelijärjestelmässä.
part_destroyer_clear(ps,ind) Palauttaa tuhoajan, jonka indeksi on ind, sen alkuperäisiin asetuksiin.
part_destroyer_region(ps,ind,xmin,xmax,ymin,ymax,shape) Asettaa tuhoajan, jonka indeksi on ind, vaikutusalueen.