Toiminnot (actions)

Toiminnoilla (action) ilmaistaan asioita, jotka tapahtuvat Game Makerilla tehdyssä pelissä. Toiminnot laitetaan objektien tapahtumiin. Aina kun tapahtuma suoritetaan, myös nämä toiminnot suoritetaan, josta on seurauksena tietty käyttäytyminen kyseisen objektin instansseille. Käytössäsi on monia toimintoja ja on tärkeää, että ymmärrät, mitä ne tekevät. Tässä luvussa kerrotaan toiminnoista yksinkertaistetussa tilassa. Huomaa, että osaa toiminnoista on mahdollista käyttää vain Game Makerin koko versiossa. Nämä toiminnot on merkitty.

Jokainen toiminto löytyy välilehdestä objektin ominaisuusikkunan tapahtumalistan vierestä. Toiminnot on jaettu kuuteen ryhmään. Voit valita haluamasi ryhmän klikkaamalla oikeasta välilehdestä. Kun pidät hiirtä toiminnon yläpuolella, lyhyt viesti, joka kertoo lyhyen kuvauksen toiminnosta, tulee näkyviin.

Kerrataanpa lyhyesti: toiminnon sijoittaminen tapahtumaan tapahtuu vetämällä toimintoja välilehdiltä toimintolistaan. Voit vaihtaa listassa olevien toimintojen järjestystä myös vetämällä toimintoja. Pitämällä alhaalla <Alt>-näppäintä toimintoa vetäessä toiminnosta tehdään kopio. (Voit vetää ja kopioida toimintoja myös eri objektien ominaisuusikkunoiden välillä.) Käytä hiiren oikeaa näppäintä ja valitse oikea valikon osa poistaaksesi toimintoja (tai käytä <Del>-näppäintä) sekä kopioidaksesi ja liittääksesi valikoituja toimintoja.

Kun pudotat toiminnon toimintolistaan, useimmiten aukeaa ikkuna, johon voit täyttää tiettyjä arvoja toiminnolle. Nämä parametrit kerrotaan myöhempänä, kun katsomme toimintoja lähempää. Kahdenlaisia parametrejä esiintyy monissa toiminnoissa, joten me käymme ne läpi täällä. Ylimpänä voit määrittää, missä instanssissa toiminto suoritetaan. Oletus on self (itse), joka on instanssi, missä itse toiminto sijaitsee. Yleensä tämä on se, mitä haluat. Mikäli kyseessä on törmäystapahtuma (Collision), voit myös määrittää toiminnon suoriutuvan toiselle instanssille törmäyksessä. Esimerkiksi tällä tavoin voit tuhota toisen instanssin. Voit myöskin valita toiminnon suoriutuvan kaikille tietyn objektin instansseille. Tällä tavoin voit esimerkiksi vaihtaa jokaisen punaisen pallon siniseksi palloksi. Toinen parametrityyppi on valintalaatikko Relative (Relatiivinen). Valitsemalla sen arvot, joita muutat, muuttuvat suhteellisesti (1+1=2) nykyiselle arvolle. Esimerkiksi, voit lisätä jotakin nykyiseen pistemäärään, sen uuteen arvoon vaihtamisen sijaan. Muut parametrit selitettään myöhemmin. Voit myöhemmin vaihtaa parametrejä kaksoisklikkaamalla toimintoa.

Neuvoa muihin toimintoihin löydät alapuolella olevista linkeistä:

Liikkumistoiminnot
Päätoiminnot, ryhmä 1
Päätoiminnot, ryhmä 2
Ohjaustoiminnot
Pistetoiminnot
Piirtotoiminnot
Lausekkeiden ja muuttujien käyttäminen