Päätoiminnot, ryhmä 1

Seuraava toimintoryhmä käsittelee objektien instanssien luomista, muuttamista ja poistamista, ääniä ja huoneita.

Create Instance (Luo instanssi)
Tällä toiminnolla voit luoda instanssin objektista. Sinun tulee määritellä, minkä objektin instanssi luodaan ja uuden instanssin sijainti. Jos valitset Relative (Suhteellinen) -valintalaatikon, sijainti on suhteellinen nykyisen instanssin sijaintiin. Instanssien luominen pelin aikana on erittäin hyödyllistä. Avaruusalus voi luoda luoteja, pommi voi luoda räjähdyksen jne. Monissa peleissä on jonkinlainen hallintaobjekti, joka luo ajoittain hirviöitä tai muita instansseja. Sitten uuden instanssin luontitapahtuma suoritetaan.

Create Moving (Luo liikkuva)
Tämä toiminto toimii samalla tavalla kuin yllä oleva, mutta sillä on kaksi ylimääräistä kenttää. Voit nyt määrittää myös nopeuden ja suunnan uudelle instanssille. Huomaa, että jos valitset Relative -laatikon, vain sijainti on suhteellinen, mutta nopeus ja suunta eivät ole. Jos haluat esimerkiksi, että luoti kulkee samaan suuntaan kuin sen ampuja, täytyy tehdä pieni temppu. Käytä sijaintina koordinaatteja 0,0 ja valitse Relative-laatikko. Suunnaksi tarvitsemme nykyisen instanssin suunnan. Tämä onnistuu kirjoittamalla laatikkoon sana direction. (Tämä on itse asiassa muuttuja, joka tarkoittaa aina suuntaa, johon instanssi liikkuu.)

Create Random (Luo satunnainen)
Tällä toiminnolla voit luoda instanssin jostain neljästä sattumanvaraisesta objektista. Sinun tulee määritellä nämä neljä vaihtoehtoa ja sijainti. Tähän sijaintiin sijoitetaan sitten yhden näistä neljästä objektista instanssi. Jos valitset Relative-valintalaatikon, uusi sijainti on suhteellinen nykyisen instanssin sijaintiin. Jos et tarvitse kaikkia neljää objektipaikkaa, voit valita joihinkin niistä No Object (ei objektia). Tämä on hyödyllinen toiminto esimerkiksi sattumanvaraisen objektin luomiseen johonkin sijaintiin.

Change Instance (Vaihda instanssi)
Tällä toiminnolla voit vaihtaa nykyisen instanssin jonkin toisen objektin instanssiksi. Voit esimerkiksi siis vaihtaa pommin instanssin räjähdykseksi. Kaikki asetukset, kuten liike ja muuttujien arvot, säilyvät samoina. Voit valita, suoritetaanko nykyisen objektin tuhoutumistapahtuma (Destroy) ja uuden objektin luomistapahtuma (Create).

Destroy Instance (Tuhoa instanssi)
Tällä toiminnolla voit tuhota nykyisen instanssin. Tällöin suoritetaan myös instanssin tuhoutumistapahtuma (Destroy).

Destroy at Position (Tuhoa sijainnista)
Tällä toiminnolla voit tuhota kaikki instanssit, joiden raja-alueen sisällä on annettu sijainti. Tämä on hyödyllinen esimerkiksi räjähtävän pommin tekemisessä. Kun valitset Relative-laatikon, sijainti on suhteellinen nykyisen instanssin sijaintiin nähden.

Change Sprite (Vaihda kuva)
Tällä toiminnolla voit vaihtaa instanssin kuvaa. Sinun tulee määritellä uusi kuva. Voit myös määritellä, mikä alikuva näytetään. Yleensä tässä käytetään arvoa 0 (ensimmäinen alikuva) paitsi jos halutaan nähdä jokin tietty alikuva. Käytä arvoa -1, jos et halua vaihtaa nykyistä alikuvan numeroa. Lopuksi voit vielä muuttaa alikuvien muodostaman animaation nopeutta. Jos haluat nähdä vain tietyn alikuvan, laita nopeudeksi 0. Jos nopeus on suurempi kuin yksi, joitain alikuvia hypätään yli. Jos se taas on pienempi kuin yksi, joitain alikuvia näytetään useamman kerran peräkkäin. Älä käytä negatiivista nopeutta. Kuvien vaihtaminen on tärkeä ominaisuus. Voit esimerkiksi vaihtaa hahmon kuvaa riippuen siitä, mihin suuntaan se kävelee. Tämä onnistuu tekemällä jokaista (neljää) suuntaa kohden oman kuvansa. Näppäimistön nuolinäppäintapahtumissa (Keyboard) määrittelet tällöin liikkeen suunnan ja kuvan.

Transform Sprite (Muunna kuvaa)
Tällä toiminnolla voit muuttaa instanssin kuvan kokoa ja asentoa. Käytä skaalauskertoimia kuvan kasvattamiseksi tai pienentämiseksi. Angle on kulma, jossa kuva piirretään instanssin suhteen, asteina vastapäivään. Jos haluat esimerkiksi, että kuvan asento on samaan suuntaan kuin mihin instanssi liikkuu, käytä arvona muuttujaa direction. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi autolla. Voit myös määrätä, pitäisikö kuva peilata vaaka- ja/tai pystysuunnassa. Tämä toiminto on käytettävissä vain Game Makerin Pro-versiossa.

Color Sprite (Värjää kuva)
Normaalisti kuva piirretään, kuten se on määritelty. Tällä toiminnolla voit vaihtaa kuvan väriä. Tämä väri sekoitetaan kuvan kanssa, eli niiden yhdistelmä on lopullinen kuva. Jos haluat piirtää kuvan eri väreissä, on parasta määritellä kuva mustavalkoisena ja sitten sekoittaa siihen oikea väri. Voit myös asettaa kuvan alpha-läpinäkyvyyden. Arvolla 1 kuva on täysin näkyvä, ja arvolla 0 se on täysin läpinäkyvä. Tältä väliltä oleva arvo tekee kuvasta osittain läpinäkyvän. Tämä on hieno tapa esimerkiksi räjähdysten tekoon. Tämä toiminto on käytettävissä vain Game Makerin Pro-versiossa.

Play Sound (Soita ääni)
Tällä toiminnolla voit soittaa jonkin pelisi ääniresursseistasi. Voit valita äänen, joka soitetaan, ja sen, toistetaanko ääni vain kerran vai jatketaanko sen toistoa. Montaa aaltoääntä voi soittaa yhtäaikaisesti, mutta midiääniä vain yhtä kerrallaan. Jos siis aloitat midiäänen, nykyinen midiääni lopetetaan.

Stop Sound (Lopeta ääni)
Tämä toiminto lopettaa valitun äänen toistamisen. Jos saman äänen instansseja soi enemmän kuin yksi kerrallaan, ne kaikki lopetetaan.

Check Sound (Tarkista ääni)
Jos ilmoitettua ääntä toistetaan, seuraava toiminto suoritetaan, muulloin se ohitetaan. Voit myös valita Not-laatikon, jolloin seuraava toiminto suoritetaan vain, kun ääntä ei toisteta. Voit esimerkiksi tarkistaa, soitetaanko taustamusiikkia, ja jos ei, valita uuden taustamusiikin. Huomaa, että tämä toiminto palauttaa toden arvon silloin, kun ääntä oikeasti toistetaan kaiuttimista. Kun kutsut äänen aloittavaa toimintoa, se ei heti saa ääntä soitettavaksi kaiuttimista, jolloin tämä toiminto voi palauttaa vielä jonkin aikaa epätotta arvoa. Samoin, kun ääni pysäytetään, kuulet sen vielä jonkin aikaa (esim. kaiun takia) ja toiminto palauttaa siksi edelleen toden.

Previous Room (Edellinen huone)
Siirtyy edelliseen huoneeseen. Voit määrätä siirtymätehosteen huoneiden välillä. Kokeilemalla löydät parhaiten sopivan vaihtoehdon. Jos olet ensimmäisessä huoneessa, tämä toiminto antaa virheen.

Next Room (Seuraava huone)
Siirtyy seuraavaan huoneeseen. Voit määrätä huonesiirtymän.

Restart Room (Aloita huone alusta)
Nykyinen huone aloitetaan alusta. Voit määrätä huonesiirtymän.

Different Room (Eri huone)
Tällä toiminnolla voit siirtyä johonkin tiettyyn huoneeseen. Sinun tulee määritellä huone ja käytettävä huonesiirtymä.

Check Previous (Tarkista edellinen)
Tämä toiminto tarkistaa, onko edellinen huone olemassa. Jos on, seuraava toiminto suoritetaan. Tätä tarvitaan yleensä ennen edelliseen huoneeseen siirtymistä.

Check Next (Tarkista seuraava)
Tämä toiminto tarkistaa, onko seuraava huone olemassa. Jos on, seuraava toiminto suoritetaan. Tätä tarvitaan yleensä ennen seuraavaan huoneeseen siirtymistä.