Pistetoiminnot

Melkein kaikissa peleissä pelaajalla on tietty pistemäärä (score). Monissa peleissä pelaajille on myös annettu tietty määrä elämiä (lives). Lisäksi joissakin peleissä pelaajalla on terveys (health). Seuraavien toimintojen avulla pisteiden, elämien ja terveyden käsittely on erittäin helppoa.

Set Score (Aseta pisteet)
Game Makerissa on sisäänrakennettu pistejärjestelmä. Pisteet näytetään oletuksena ikkunan otsikkorivillä. Tällä toiminnolla voit muuttaa pistemäärää yksinkertaisesti antamalla uuden pistemäärän. Usein tahdot lisätä pisteitä. Älä tällöin unohda merkitä Relative-valintalaatikkoa.

Test Score (Testaa pisteitä)
Tällä kysymystoiminnolla voit tarkistaa, vastaako pistemäärä annettuja arvoja. Voit valita, pitääkö pisteiden määrän olla suurempi, pienempi vai yhtäsuuri annetun arvon suhteen.

Draw Score (Piirrä pisteet)
Tällä toiminnolla voit piirtää pisteiden määrän tiettyyn kohtaan ruutua. Sinun tulee ilmoittaa sijainti, johon pisteiden määrä piirretään, ja teksti, joka kirjoitetaan ennen pisteiden määrää. Pisteet piirretään senhetkisellä käytössä olevalla fontilla. Tätä toimintoa voi käyttää vain objektien piirtotapahtumassa (Draw).

Show Highscore (Näytä ennätyslista)
Jokaiselle pelille pidetään yllä omaa ennätyslistaa. Tämä toiminto näyttää pelin ennätyslistan. Jos pisteet ovat paremmat, kuin listan heikoin tulos, uudet pisteet lisätään ja pelaaja voi kirjoittaa nimensä. Voit myös valita käytettävän taustan, sen, näytetäänkö pisteikkunan kehykset, sekä vanhojen ja uuden ennätysten värit ja fontin.

Clear Highscore (Tyhjennä ennätyslista)
Tämä toiminto tyhjentää ennätyslistan.

Set Lives (Aseta elämät)
Game Makerissa on myös sisäänrakennettu elämäjärjestelmä. Tällä toiminnolla voit muuttaa jäljellä olevien elämien määrää. Tavallisesti elämät asetetaan pelin alussa johonkin arvoon, esimerkiksi arvoksi 3, ja niiden määrää lasketaan tai nostetaan, riippuen siitä, mitä pelissä tapahtuu. Muista lisätessäsi tai vähentäessäsi elämiä tarkistaa, että olet valinnut Relative-valintalaatikon. Kun elämien määrä putoaa nollaan (tai sen alle), tapahtuma "No More Lives" (ei elämiä jäjellä) -tapahtuma suoritetaan.

Test Lives (Testaa elämiä)
Tällä kysymystoiminnolla voit tarkistaa, vastaako elämien määrä annettuja arvoja. Voit valita, pitääkö elämien määrän olla suurempi, pienempi vai yhtäsuuri annetun arvon suhteen.

Draw Lives (Piirrä elämät)
Tällä toiminnolla voit piirtää elämien määrän tiettyyn kohtaan ruutua. Sinun tulee ilmoittaa sijainti, johon teksti kirjoitetaan, sekä teksti, joka kirjoitetaan ennen elämien määrää. Piirrossa käytetään viimeisintä aiemmin määriteltyä fonttia. Tätä toimintoa voidaan käyttää vain objektin piirtotapahtumassa (Draw).

Draw Life Images (Piirrä elämät kuvina)
Jäljellä olevien elämien numeroina piirtämisen sijaan on usein mukavampaa piirtää elämät käyttäen pieniä kuvia. Tämä toiminto tekee juuri sen. Sinun tulee määritellä sijainti, johon elämät piirretään, käytettävä kuva ja piirrettävien elämien määrä. Tätä toimintoa voidaan käyttää vain objektin piirtotapahtumassa.

Set Health (Aseta terveys)
Game Makerissa on myös sisäänrakennettu terveysjärjestelmä. Tällä toiminnolla voit muuttaa terveyden määrää. Suurin mahdollinen terveyden arvo on 100 ja pienin 0. Sinun tarvitsee vain antaa uusi terveyden määrä. Joskus voit haluta vähentää terveyden määrää. Tällöin muista tarkistaa, että olet valinnut Relative-valintalaatikon. Kun terveys putoaa nollaan tai sen alle, suoritetaan "Out of Health" (ei terveyttä jäljellä) -tapahtuma.

Test Health (Testaa terveyttä)
Tällä kysymystoiminnolla voit tarkistaa, vastaako terveyden määrä annettuja arvoja. Voit valita, pitääkö terveyden määrän olla suurempi, pienempi vai yhtäsuuri annetun arvon suhteen.

Draw Health (Testaa terveys)
Tällä toiminnolla voit piirtää terveyden määrän terveyspalkin muodossa. Kun terveys on 100, piirretään täysi palkki, kun taas sen ollessa 0 palkki on tyhjä. Sinun tulee määrittää palkin sijainti ja koko sekä palkin ja taustan värit.

Show Caption (Näytä otsikko)
Tavallisesti ikkunan otsikkorivillä näytetään huoneen nimen lisäksi myös pisteet. Tällä toiminnolla voit muuttaa tätä. Voit määrittää, näytetäänkö pisteet, elämät ja/tai terveys, ja millaiset otsikot näiden eteen kirjoitetaan.