Liiketoiminnot

Ensimmäinen toimintoryhmä liittyy objektien liikkumiseen. Siihen kuuluvat seuraavat toiminnot:

Move Fixed (Liiku määrätysti)
Käytä tätä toimintoa saadaksesi instanssin liikkumaan tiettyyn suuntaan. Voit valita suunnan painamalla nuolilla merkittyjä painikkeita. Käytä keskimmäistä painiketta pysäyttääksesi liikkeen. Myös liikkeen nopeus on määritettävä. Nopeus annetaan pikseleinä per askel. Oletusarvo on 8. Ei ole suositeltavaa käyttää negatiivisia nopeuksia. Voit valita useita suuntia. Tässä tapauksessa suunta on sattumanvarainen. Tällä tavoin voit saada vihollisen liikkumaan joko oikealle tai vasemmalle.

Move Free (Liiku vapaasti)
Tämä on toinen tapa määrittää liike. Tällä voit määrittää tarkan suunnan, joka tarkoittaa kulmaa väliltä 0-360. 0 tarkoittaa suuntaa oikealle. Suunta on vastapäiväinen. Jos haluat sattumanvaraisen suunnan, voit kirjoittaa random(360). Kuten näet myöhemmin, funktio random antaa sattumanvaraisen numeron, joka on aina annettua lukua pienempi. Kuten varmaan olet jo huomannut, alhaalla on valintalaatikko relative. Jos valitset tämän, uusi liike lisätään edelliseen. Esimerkiksi, jos instanssi liikkuu ylöspäin ja lisäät liikettä vasemmalle, uusi liike on ylöspäin vasemmalle.

Move Towards (Liiku kohti)
Tämä toiminto antaa kolmannen tavan määrittää liike. Valitset paikan ja nopeuden, ja instanssi alkaa liikkumaan sillä nopeudella kohti päättämääsi paikkaa. (Se ei pysähdy saavutettuaan paikan!) Esimerkiksi, jos haluat luodin lentävän kohti avaruusaluksen paikkaa, voit käyttää paikkana avaruusalus.x, avaruusalus.y. (Opit myöhemmin lisää tällaisten muuttujien käytöstä myöhemmin.) Jos valitset Relative-laatikon, valitset paikan relatiiviseksi nykyiseen instanssin paikkaan nähden. (Nopeutta ei katsota relatiivisesti!)

Speed Horizontal (Vaakasuuntainen nopeus)
Instanssin nopeus käsittää vaakasuuntaisen osan ja pystysuuntaisen osan. Tällä toiminnolla voit vaihtaa vaakasuuntaista nopeutta. Positiivinen vaakasuuntainen nopeus tarkoittaa liikettä oikealle, kun taas negatiivinen tarkoittaa liikettä vasemmalle. Pystysuuntainen nopeus pysyy samana. Käytä relatiivia nostaaksesi vaakasuuntaista nopeutta (tai laskeaksesi sitä pistämällä negatiivisen luvun.)

Speed Vertical (Pystysuuntainen nopeus)
Vastaavasti tällä toiminnolla voit vaihtaa instanssin pystysuuntaista nopeutta.

Set Gravity (Aseta painovoima)
Tällä toiminnolla voit luoda painovoiman kyseiselle objektille. Valitse suunta (kulma väliltä 0 ja 360) ja nopeus, ja jokaisella askeleella tämä määrä nopeutta lisätään nykyiseen nopeuteen annettuun suuntaan objektin instanssille. Yleensä tarvitset vain pienen nopeuden lisäyksen (kuten 0.01). Tavallisesti haluat painovoiman suunnan alaspäin (270 astetta). Jos valitset Relative-laatikon, nostat painovoiman nopeutta ja suuntaa. Huomaa, että toisin kuin oikeassa elämässä, eri objekteilla voi olla erilaiset suunnat painovoiman suhteen.

Reverse Horizontal (Käännä vaakasuuntainen nopeus)
Tällä toiminnolla voit vaihtaa instanssin vaakasuuntaisen liikkeen suuntaa. Tätä voi käyttää esimerkiksi silloin, kun objekti törmää pystyseinään.

Reverse Vertical (Käännä pystysuuntainen nopeus)
Tällä toiminnolla voit vaihtaa instanssin pystysuuntaisen liikkeen suuntaa. Tätä voi käyttää esimerkiksi silloin, kun objekti törmää vaakaseinään.

Set Friction (Aseta kitka)
Friction (kitka) hidastaa instanssin liikettä sen liikkuessa. Voit määrittää kitkan määrän. Joka askeleella tämä määrä vähennetään nopeudesta, kunnes nopeus on 0. Yleensä käytetään pientä lukua (esim. 0.01).

Jump to Position (Hyppää paikkaan)
Tällä toiminnolla voit asettaa instanssin tiettyyn paikkaan. Määrität vain x- ja y-koordinaatit, ja instanssi asetetaan edellisestä sijainnista kyseisiin koordinaatteihin. Jos valitset Relative- laatikon, koordinaatit ovat suhteelliset nykyisiin instanssin koordinaatteihin. Tätä toimintoa käytetään liikuttamaan instanssia koko ajan. Tällöin koordinaattia siirretään vähän joka askeleella.

Jump to Start (Hyppää alkuun)
Tämä toiminto asettaa instanssin takaisin niihin koordinaatteihin, missä se oli luotu.

Jump to Random (Hyppää satunnaiseen)
Tämä toiminto siirtää instanssin satunnaisiin koordinaatteihin huoneessa. Vain paikkoja, joissa instanssi ei koske muihin kiinteisiin (solid) instansseihin, valitaan. Voit määrittää, millaista ruudukkoon kohdistamista käytetään. Jos määrität positiiviset arvot, sattumanvaraiset koordinaatit saavat vastaavat kertoimet. Tällaista voidaan käyttää esimerkiksi, jos pelissäsi on tärkeää, että instanssi pysyy tiettyjen solujen sisällä. Voit määrittää erikseen vaakasuuntaisen ja pystysuuntaisen kohdistuksen.

Align to Grid (Kohdista ruudukkoon)
Tällä toiminnolla voit kohdistaa instanssin ruudukkoon. Voit määrittää sekä vaaka- että pystysuuntaisen kohdistuksen arvon (ne muodostavat ruudukon solun koon). Tämä voi olla hyvin hyödyllinen toiminto, jos haluat olla varma, että instanssi pysyy ruudukossa.

Wrap Screen (Sido näyttö)
Tällä toiminnolla voit sitoa instanssin ruudun ympäri. Tämä tarkoittaa, että kun instanssi menee huoneen toiselta laidalta ulos, se tulee huoneen toiselta laidalta takaisin näyttöön. Tätä toimintoa käytetään yleensä Outside-tapahtumassa. Huomaa, että instanssilla pitää olla nopeus sitomisen toimimiseksi, koska sitomisen suunta perustuu suunnan nopeuteen. Voit määrittää, sidotko instanssin vain vaakasuuntaisesti, vain pystysuunnassa tai molemmissa suunnassa.

Move to Contact (Liiku kosketukseen)
Tällä toiminnolla voit liikuttaa instanssia annettuun suuntaan, kunnes ollaan kosketuksissa toiseen objektiin. Jos on jo törmätty samaan aikaan, instanssi ei liiku. Muutoin instanssi asetetaan kohtaan, joka on juuri ennen törmäystä. Voit päättää suunnan ja myös maksimaalisen liikkumanopeuden. Esimerkiksi kun instanssi on putoamassa, voit liikkua maksimaalisen etäisyyden alaspäin, kunnes objekti tulee vastaan. Voit myös päättää, tarkistetaanko törmäys vain kiinteiden (solid) objektien vai kaikkien objektien (all objects) kohdalta. Yleensä tämä toiminto pistetään törmäystapahtumaan (collision event), jotta voidaan olla varmoja, että instanssi pysähtyy, jos se on kosketuksissa toiseen instanssiin.

Bounce (Kimpoaminen)
Kun pistät tämän toiminnon törmäystapahtumaan (collision event) toisen objektin kanssa, instanssi kimpoaa takaisin luonnollisella tavalla. Jos asetat precise-parametrin (tarkka tarkistus) epätodeksi (false), vain vaaka- ja pystyseinät tarkistetaan tavallisesti tapahtuman aikana. Kun taas asetat sen todeksi, myös kaltevat ja pyöreät seinät tarkistetaan. Tämä on kuitenkin hitaampaa. Voit myös päättää, kimpoaako instanssi vain kiinteistä objekteista vai kaikista objecteista. Huomaa myös, että kimpoaminen ei ole täysin tarkka, koska tämä riippuu monesta ominaisuudesta. Monessa tapauksessa tämä efekti on kuitenkin tarpeeksi hyvä.