Piirtotoiminnot

Tavallisesti jokaisen instanssin kuva piirretään joka askeleella huoneeseen. Voit vaikutttaa tämän laittamalla toimintoja Draw-tapahtumaan. (Huomaa, että nämä toteutetaan vain, kun instanssi on näkyvä!) Seuraavat piirtotoiminnot ovat käytettävissä. Nämä toiminnot toimivat vain Draw-tapahtumassa. Muissa paikoissa ne jätetään käytännössä huomiotta.

Draw Sprite (Piirrä kuva)
Sinun tulee määritellä kuva, sijainti (joko määrätty tai suhteessa instanssin sijaintiin) ja kuvan alikuva. (Alikuvat on numeroitu 0:sta ylöspäin.) Jos haluat piirtää senhetkisen alikuvan, käytä arvoa -1.

Draw Background (Piirrä tausta)
Sinun tulee määritellä tausta, sijainti (määrätty tai suhteellinen) ja sen, tuleeko kuvan toistua koko huoneessa vai ei.

Draw Text (Piirrä tekstiä)
Sinun tulee määritellä teksti ja sijainti. #-symboli tekstissä tulkitaan rivinvaihdoksi. (Kirjoita \# saadaksesi itse #-merkin.) Voit siis tehdä useamman rivin tekstiä. Jos teksti alkaa heitto- tai lainausmerkillä, se tulkitaan lausekkeeksi. Voit esimerkiksi käyttää lauseketta

'X: ' + string(x)

näyttääksesi instanssin x-koordinaatin arvon. (Muuttuja x sisältää senhetkisen x-koordinaatin. Funktio string() muuttaa tämän numeron merkkijonoksi. + yhdistää kaksi merkkijonoa.)

Draw Scaled Text (Piirrä skaalattua tekstiä)
Tämä toiminto muistuttaa edellistä, mutta tässä voit määrittää myös vaaka- ja pystysuuntaiset skaalauskertoimet muuttaaksesi tekstin kokoa. Voit myös määrittää kulman kääntääksesi tekstiä. Tämä toiminto on käytettävissä vain Pro-versiossa.

Draw Rectangle (Piirrä suorakulmio)
Sinun tulee määritellä suorakulmion kahden vastakkaisen kulman koordinaatit; joko märäätyt tai suhteessa instanssin senhetkiseen sijaintiin.

Horizontal Gradient (Vaakasuuntainen liukuväri)
Tämä toiminto piirtää myös suorakulmion, mutta tällä kertaa käyttäen liukuväriä, joka muuttuu vasemmalta oikealle. Sinun tulee määritellä suorakulmio ja käytettävät kaksi väriä. Tämä toiminto on käytettävissä vain Pro-versiossa.

Vertical Gradient (Pystysuuntainen liukuväri)
Tämä toiminto piirtää myös suorakulmion, mutta tällä kertaa käyttäen liukuväriä, joka muuttuu ylhäältä alas. Sinun tulee määritellä suorakulmio ja käytettävät kaksi väriä. Tämä toiminto on käytettävissä vain Pro-versiossa.

Draw Ellipse (Piirrä ellipsi)
Tämä toiminto piirtää ellipsin. Sinun tulee määritellä ympäröivän suorakulmion vastakkaisten kulmien koordinaatit; joko määrätyt tai suhteessa instanssin senhetkiseen sijaintiin.

Gradient Ellipse (Liukuväriellipsi)
Tämäkin toiminto piirtää ellipsin, mutta tällä kertaa sinun tulee myös määrittää värit keskustalle ja reunalle. Tämä toiminto on käytettävissä vain Pro-versiossa.

Draw Line (Piirrä viiva)
Sinun tulee määritellä viivan kahden päätepisteen koordinaatit; joko määrätyt tai suhteessa instanssin senhetkiseen sijaintiin.

Draw Arrow (Piirrä nuoli)
Piirtää nuolen. Sinun tulee määritellä viivan kahden päätepisteen koordinaatit sekä nuolenkärjen koon.

Set Color (Aseta väri)
Antaa asettaa värin, jota käytetään muotojen, viivojen ja tekstin piirtämiseen. (Ei vaikuta siihen, miltä piirretyt kuvat ja taustat näyttävät.)

Set Full Screen (Aseta kokoruudun tila)
Tällä toiminnolla voit muuttaa ruudun tilaa ikkunasta kokoruutuun ja takaisin. Voit määrittää vaihdetaanko tilaa vai mennäänkö ikkunaan tai kokoruudun tilaan.

Take Snapshot (Ota snapshot-kuva)
Tällä toiminnolla voit ottaa snapshot-kuvan pelistä ja tallentaa sen .bmp-tiedostoon. Sinun tulee määritellä tiedostonimi, jolla kuva tallennetaan. Tämä toiminto on käytettävissä vain Pro-versiossa.

Create Effect (Luo tehoste)
Tällä toiminnolla voit luoda kaikenlaisia tehosteita erittäin yksinkertaisella tavalla. Sinun tulee määritellä tehosteen tyyppi, esim. räjähdys tai savu, sen sijainti, sen koko ja sen väri sekä se, näkyykö se objektien ala- vai yläpuolella. Muuten toiminto toimii automaattisesti. (Sateelle ja lumisateelle sijainti on yhdentekevää, sillä sateet tulevat alas aina ruudun yläreunasta. Saadaksesi jatkuvaa sadetta, tulee sadetta luoda joka askeleella.) Tämä toiminto on käytettävissä vain Pro-versiossa.