Päätoiminnot, ryhmä 2

Tässä ryhmässä on vielä lisää päätoimintoja, jotka käsittelevät ajastamista, viestien näyttämistä käyttäjälle ja koko peliä kokonaisuutena.

Set Alarm (Aseta ajastin)
Tällä toiminnolla voit asettaa yhden kahdestatoista instanssin ajastimesta. Sinun tulee valita askelten määrä ja itse ajastin. Ilmoitetun askelmäärän jälkeen instanssi suorittaa ajastinta vastaavan ajastintapahtuman (Alarm). Voit myös lisätä tai vähentää arvoa valitsemalla Relative-laatikon. Jos asetat ajastimen pienemmäksi tai samaksi kuin 0, se asetetaan pois päältä, jolloin tapahtumaa ei suoriteta.

Sleep (Odota)
Tällä toiminnolla voit laittaa pelin odottamaan tietyn ajan. Tätä käytetään yleensä kentän alussa tai lopussa tai kun annat pelaajalle jonkin viestin. Sinun tulee määrittää odotettavien millisekuntien määrä. Voit myös määrittää, pitäisiko ruutu päivittää ensin uudestaan ja näyttää nykyinen tilanne.

Display Message (Näytä viesti)
Tällä toiminnolla voit näyttää viestin viesti-ikkunassa. Sinun tarvitsee vain kirjoittaa viesti. Jos käytät #-merkkiä tekstissä, se muunnetaan rivinvaihtomerkiksi. (Käytä merkintää \# näyttääksesi itse #-merkin.) Jos teksti alkaa heittomerkillä tai lainausmerkeillä, se käsitellään lausekkeena. Myöhempänä on lisää tietoa lausekkeista.

Show Info (Näytä peli-informaatio)
Tällä toiminnolla voit näyttää pelin informaatio -ikkunan.

Restart Game (Käynnistä peli uudestaan)
Tällä toiminnolla voit käynnistää pelin alusta.

End Game (Lopeta peli)
Tällä toiminnolla voit sulkea pelin.

Save Game (Tallenna peli)
Tällä toiminnolla voit tallentaa nykyisen pelitilanteen. Voit määrittää tiedostonimen, jolla peli tallennetaan (tiedosto luodaan pelin työskentelykansioon). Myöhemmin tämä peli voidaan ladata seuraavalla toiminnolla. (Huomaa, että vain pelin perustilanne tallennetaan. Tietoihin, joita ei tallenneta, kuuluvat esimerkiksi nykyinen soitettava ääni ja edistyneemmät asiat, kuten tietorakenteet, partikkelit jne.)

Load Game (Lataa peli)
Tällä toiminnolla voit ladata pelitilanteen tiedostosta. Voit määrittää tiedostonimen. Pidä huolta, että tallennettu peli on juuri saman pelin tallennus ja että se on luotu samalla Game Makerin versiolla. Muutoin aiheutuu virhe. (Tarkalleen ottaen peli ladataan nykyisen askeleen lopussa. Tällöin kaikki tämän toiminnon jälkeenkin suoritettavat toiminnot suoritetaan nykyisessä pelissä, ei ladattavassa!)