Pelin toiminta

Pelin toimintaan voi vaikuttaa erittäin suurella määrällä muuttujia ja funktioita. Nämä vaikuttavat erityisesti instanssien liikkumiseen ja luomiseen, ajoitusta vaativiin asioihin, huoneisiin ja tapahtumien käsittelyyn.

Seuraavat sivut sisältävät tietoa pelin toiminnasta:

Liikkuminen
Polut
Reittisuunnittelu
Törmäysten tarkistaminen
Instanssit
Instanssien deaktivointi
Ajoittaminen
Huoneet
Pisteet
Tapahtumien kutsuminen
Sekalaisia muuttujia ja funktioita