Pisteet

Muihin monien pelien tärkeisiin näkökulmiin kuuluvat pisteet, terveys ja elämät. Game Maker pitää yllä pisteiden määrää globaalissa muuttujassa score ja elämiä globaalissa muuttujassa lives. Voit muuttaa pistemäärää yksinkertaisesti muuttamalla muuttujan arvoa. Sama koskee elämiä ja terveyttä. Jos elämien määrä on suurempi kuin 0 ja se tulee pienemmäksi tai yhtä suureksi kuin 0, No More Lives (Ei elämiä) -tapahtuma suoritetaan kaikissa instansseissa. Jos et halua näyttää pistemäärää ja elämiä pelin otsikkorivillä, aseta muuttujat show_score, jne., false-arvoksi (epätosi). Voit myös muuttaa otsikkoriviä. Monimutkaisissa peleissä on parempi näyttää pistemäärä erikseen.

score Tämänhetkinen pistemäärä.
lives Tämänhetkinen elämien määrä.
health Tämänhetkinen terveyden määrä. (0-100).
show_score Näyttää pistemäärän ikkunan otsikkorivillä.
show_lives Näyttää elämän ikkunan otsikkorivillä.
show_health Näyttää terveyden ikkunan otsikkorivillä.
caption_score Otsikkorivillä käytettävä teksti pistemäärästä.
caption_lives Otsikkorivillä käytettävä teksti elämien määrästä.
caption_health Otsikkorivillä käytettävä teksti terveyden määrästä.