Sekalaisia muuttujia ja funktioita

Tässä on muutamia muuttujia ja funktioita, jotka käsittelevät virheitä.

error_occurred Ilmoittaa, onko virhettä tapahtunut.
error_last Merkkijono, joka sisältää viimeisimmän virheviestin.
show_debug_message(str) Näyttää merkkijonon debug-tilassa.

Seuraavien funktioiden avulla voidaan tarkistaa, ovatko tietyt muuttujat olemassa, ja asettaa muuttujia ja noutaa niiden arvoja. Kaikissa näissä funktioissa muuttujan nimi annetaan merkkijonona!

variable_global_exists(name) Palauttaa, onko annetun niminen (merkkijono) globaali muuttuja olemassa.
variable_local_exists(name) Palauttaa, onko annetun niminen (merkkijono) paikallinen muuttuja olemassa kyseisellä instanssilla.
variable_global_get(name) Palauttaa annetun nimisen (merkkijono) globaalin muuttujan arvon.
variable_global_array_get(name,ind) Palauttaa annetun nimisen (merkkijono) globaalin taulukkomuuttujan indeksin ind arvon.
variable_global_array2_get(name,ind1,ind2) Palauttaa annetun nimisen (merkkijono) globaalin kaksiulotteisen taulukkomuuttujan indeksin ind1, ind2 arvon.
variable_local_get(name) Palauttaa annetun nimisen (merkkijono) paikallisen muuttujan arvon.
variable_local_array_get(name,ind) Palauttaa annetun nimisen (merkkijono) paikallisen taulukkomuuttujan indeksin ind arvon.
variable_local_array2_get(name,ind1,ind2) Palauttaa annetun nimisen (merkkijono) paikallisen kaksiulotteisen taulukkomuuttujan indeksin ind1, ind2 arvon.
variable_global_set(name,value) Asettaa annetun nimisen (merkkijono) globaalin muuttujan arvoksi value.
variable_global_array_set(name,ind,value) Asettaa annetun nimisen (merkkijono) globaalin taulukkomuuttujan indeksin ind arvoksi value.
variable_global_array2_set(name,ind1,ind2,value) Asettaa annetun nimisen (merkkijono) globaalin kaksiulotteisen taulukkomuuttujan indeksin ind1, ind2 arvoksi arvon value.
variable_local_set(name,value) Asettaa annetun nimisen (merkkijono) paikallisen muuttujan arvoksi value.
variable_local_array_set(name,ind,value) Asettaa annetun nimisen (merkkijono) paikallisen taulukkomuuttujan indeksin ind arvoksi value.
variable_local_array2_set(name,ind1,ind2,value) Asettaa annetun nimisen (merkkijono) paikallisen kaksiulotteisen taulukkomuuttujan indeksin ind1, ind2 arvoksi arvon value.

Voit esimerkiksi kirjoittaa:

{
if variable_global_exists('ammukset')
global.ammukset += 1
else
global.ammukset = 0
}

Voit käyttää näitä funktioita myös syöttääksesi muuttujia skriptiin syöttäen niiden nimet merkkijonoina ja käyttäen näitä funktioita muuttaaksesi niitä.

Voit muuttaa ohjelman prioriteettia käyttämällä seuraavaa funktiota:

set_program_priority(priority) Asettaa ohjelman prioriteetin. Voit antaa arvon välillä -3 ja +3. -3 tarkoittaa, että ohjelma käy vain, jos mikään muu tietokoneen prosessi ei vaadi käsittelyaikaa, eli toisin sanoen, kun muut prosessit ovat joutilaana. Arvot -2 ja -1 ovat normaalin alapuolella, joten muut prosessit ovat etusijalla. 0 on normaaliarvo. +1 ja +2 antavat korkeamman prioriteetin, joka saattaa johtaa parempaan nopeuteen ja pelin sulavampaan toimintaan, mutta tässä tapauksessa muut prosessit saavat paljon vähemmän käsittelyaikaa. +3 merkitsee reaaliaikaista tilaa. Tässä tilassa periaatteessa kaikki aika myönnetään pelin käyttöön. Tämä voi johtaa vakaviin ongelmiin muiden tietokoneella pyörivien sovellusten kanssa. Lisäksi Windows ei ehkä enää ota muistiin näppäimistötapahtumia ja esim. sulkemispainikkeen painamista. Käytä tätä siis vain, jos sinun on saatava kaikki prosessoriaika. On myös parasta katsoa tarkkaan ennen sen käyttämistä ja tallentaa peli ennen suorittamista.