Polut

Game Makerissa on mahdollista määrittää polkuja, joita instanssit voidaan asettaa seuraamaan. Vaikka voitkin käyttää tätä varten toimintoja, on olemassa funktioita ja muuttujia, jotka antavat niiden käyttöön lisää joustavuutta:

path_start(path,speed,endaction,absolute) Aloittaa polun senhetkiselle instanssille. Path on polun, jonka tahdot aloittaa, indeksi. speed on nopeus, jolla polkua seurataan. Negatiivinen nopeus tarkoittaa, että polkua liikutaan takaperin. endaction ilmoittaa, mitä tapahtuu, kun ollaan päästy polun loppuun. Seuraavia arvoja voidaan käyttää:

0: pysäytä polku
1: jatka alusta (jos polku ei ole suljettu, hypätään alkuun)
2: jatka tämänhetkisestä asemasta
3: käännä polun kulkusuunta, eli käännä nopeuden etumerkki
Argumentti absolute voi olla tosi tai epätosi. Kun se on tosi, seurataan juuri niitä koordinaatteja, jotka polkuun on määritelty. Kun se on epätosi, se on suhteessa instanssin tämänhetkiseen asemaan. Tarkemmin ottaen, jos nopeus on positiivinen, polun aloituspiste sijoitetaan silloiseen sijaintiin ja polkua seurataan siitä. Jos se taas on negatiivinen, polun lopetuspiste sijoitetaan kyseiseen kohtaan, ja polkua seurataan takaperin siitä.
path_end() Lopettaa silloisen instanssin polun seuraamisen.
path_index* Seurattavan polun indeksi. Et voi muuttaa tätä suoraan, vaan yllä olevaa funktiota tulee käyttää.
path_position Sijainti senhetkisellä polulla. 0 on polun alkupiste, 1 loppu. Arvon tulee olla välillä 0-1.
path_positionprevious Edellinen sijainti tämänhetkisellä polulla. Tätä voidaan käyttää esimermiksi törmäystapahtumissa säätämään polku takaisin edelliseen sijaintiin.
path_speed Nopeus (pikseleinä askeleen aikana) jolla polkua on seurattava. Käytä negatiivista arvoa taaksepäin liikkumiseen.
path_orientation Polun suorituksessa käytettävä asento (vastapäivään). 0 on polun normaali asento.
path_scale Polun skaalauskerroin. Suurenna sitä suurentaaksesi polua. 1 on normaaliarvo.
path_endaction Toiminto, joka suoritetaan polun lopussa. Voit käyttää arvoja, jotka mainittiin yllä.