Mitä uutta?

Game Makerin versiossa 7 on useita tärkeitä muutoksia versioon 6.1 nähden. Erityisesti uusi laajennusmekanismi on mainitsemisen arvoinen. Seuraavaksi on selostettuna tärkeimmät muutokset.

Yhteensopimattomuudet

Versio 7 käyttää mukautettua tiedostomuotoa. Seurauksena tiedostonimillä on nyt pääte .gmk. Uusi versio voi silti vielä lukea edellisellä versiolla luotuja .gm6-tiedostoja ja on täysin yhteensopiva näiden tiedostojen kanssa.

Huonesiirtymissä on pieni yhteensopimattomuus. Edellisessä versiossa siirtymiä oli mahdollista käyttää myös saman huoneen kuvaruutujen välillä. Enää tämä ei ole mahdollista. Siirtymiä voidaan käyttää vain huoneiden välillä. Erilaisten siirtymien määrä on kuitenkin lisääntynyt huomattavasti.

Laajennuspaketit (Extension packages)

Game Makerin version 7 suurin parannus on vasta esitelty laajennuspakettimekanismi. Laajennuspaketit voivat joko lisätä Game Makeriin uusia toimintokokoelmia tai ne voivat lisätä uusia funktioita käyttäen DLL:iä tai GML-tiedostoja. Resurssilistaan on lisätty uusi kohta, jossa käyttäjä voi määrittää, mitä laajennuspaketteja käytetään. Nämä yhdistetään sitten automaattisesti järjestelmään. Toiminnot näkyvät objekti-ikkunassa, funktiot on värikoodattu skriptieditorissa ja ne näkyvät funktiolistassa. Laajennuspaketeissa voi olla ohjetiedostoja, jotka lisätään automaattisesti Help (Ohje) -valikkoon. Lisäksi kaikki tarvitut tiedostot lisätään automaattisesti pelin suoritettavaan versioon.

Game Makerin mukana tulee oletuksena kolme laajennuspakettia.

Laajennuspakettien luominen on melko helppoa. Tähän tarkoitukseen on olemassa oma ohjelmansa. Katso osoitteesta http://www.yoyogames.com/extensions lisätietoa aiheesta. Laajennusmekanismi tavallaan korvaa entisen DLL-mekanismin (jota voidaan vielä käyttää) ja tekee sen kätevämmäksi.

Pelien julkaiseminen

Työkaluriviin on lisätty julkaisemispainike. Tämä vie sinut sivullemme, jossa voit helposti saattaa valmiin pelisi avoimesti saataville.

Väliruudut (Splash screens)

Väliruutumekanismia on paranneltu huomattavasti. Väliruudut, kuten videot ja kuvat näytetään nyt oletuksena pelin pääikkunassa. Uusia asetusmahdollisuuksia, kuten skaalauksen muuttaminen, on lisätty, Nyt on lisäksi mahdollista käyttää muita kuvaformaatteja ja RTF (Rich Text File) -tiedostot voivat nyt sisältää kuvia.

Game information (Pelitiedot)

Pelin tietoikkuna näytetään nyt oletuksena pelin ikkunassa ja se voidaan sulkea sulkemispainikkeesta.

Erillinen sulkemispainikkeen (close button) tapahtuma

Nyt on mahdollista määrittää, toimiiko pelin yläkulman sulkemispainike kuten Escape-näppäin vai ei. Jos ei, tapahtumien Other-kohtaan lisätty uusi tapahtuma määrittelee mitä tapahtuu, kun käyttäjä painaa sulkemispainiketta. Voit siis määrätä sulkemispainikkeelle ja Escape-näppäimelle erilaisen käyttäytymisen.

Huonesiirtymät

Huonesiirtymämekanismia on muutettu ja laajennettu antamaan sinulle enemmän valtaa vaikuttaa siirtymiin. Monia uusia siirtymiä, kuten häivyttämisiä, kuvien työntämisiä, huoneiden kuvien sekoittamisia, kiertämisiä, ym., on lisätty. Nyt on myös mahdollista määrittää omia skriptejä siirtymien toteuttamiseksi (tämä on kuitenkin jotakuinkin edistyneempää asiaa). Tarjolla on laajennuspaketti, jossa on lisähuonesiirtymiä.

Tietorakenteet

Käytettävissä on useita lisäfunktioita tietorakenteiden käsittelyyn. Tietorakenteita voidaan nyt esimerkiksi kopioida, tietorakenteiden kirjoittamiseksi merkkijonoon ja niiden lukemiseksi on nyt myös funktioita. Tätä merkkijonoa voidaan sitten käyttää esim. tietorakenteen tallentamiseksi tiedostoon. Ruudukkotietorakenteiden käsittelyyn on lisäksi uusia funktioita, mm. ruudukoiden osien kopiointiin ja lisäämiseen.

Tiedostojen sisällyttäminen

Mekanismia tiedostojen sisällyttämiseksi pelin suoritettavaan versioon on laajennettu huomattavasti. Jokaista tiedostoa kohti voidaan nyt määrittää tiedostonimi ja kohde, johon se tallennetaan. Vaihtoehtona voidaan valita, sisällytetäänkö tiedostot pelin muokattavaan versioon. Lisäksi on funktioita, joiden avulla tiedostot voidaan viedä muulloinkin kuin pelin alussa.

Kuvien ja taustojen lisääminen alfakanavan (alpha channel) avulla

Nyt on olemassa funktiot sprite_add_alpha() ja sprite_replace_alpha() kuvan lisäämiseksi tai vaihtamiseksi tiedostosta, jossa on alfakanava (kuten png-tiedostoissa). Näiden avulla voidaa luoda hienompia läpinäkyvyystehosteita. Taustoille on olemassa samanlaiset funktiot.

Uusi rekisteröintimekanismi

Versio 7 käyttää uutta rekisteröintimekanismia. Ilmaista ja rekisteröityä versiota kutsutaan nyt Lite- ja Pro-versioksi. Uusi paranneltu suora ostoprosessi päivittää ohjelman heti, kun maksu on suoritettu. Vanhojen versioiden 5 ja 6 rekisteröintiavaimet voidaan vaihtaa version 7 aktivointikoodeihin.

Muita muutoksia

Lisäksi on useita muita muutoksia ja lisäyksiä. Tässä on lista joistakin tärkeimmistä.

Korjatut virheet

Seuraavat virheet on korjattu.