Loppusanat

Game Makerin 3D-funktioilla voi tehdä hienoja 3D-pelejä. Ne ovat kuitenkin rajallisia toiminnallisuutensa puolesta ja tarvitsevat melko paljon työtä. Älä odota, että voisit tehdä oman Quakesi sillä. Game Maker on ja jää pääsääntöisesti kaksiulotteisten pelien suunnitteluohjelmaksi.