Sumu

Sumua voidaan käyttää 3D-peleissä, kun halutaan kaukana olevien objektien näyttävän sumuisilta tai jopa näkymättömissä olevilta. Tämä auttaa ilmapiirin luomisessa ja tekee mahdolliseksi sen, ettei kaukana olevia objekteja tarvitse piirtää. Sumun käyttöönottamiseen tai pois asettamiseen voidaan käyttää seuraavaa funktiota:

d3d_set_fog(enable,color,start,end) Ottaa sumun käyttöön tai pois käytöstä. color määrittää sumun värin. start määrittää etäisyyden, jolta sumun on alettava. end määrittää etäisyyden, jolla sumu on maksimaalinen eikä mitään enää ole näkyvissä.

Jos halutaan ymmärtää paremmin, mitä tässä tapauksessa tapahtuu, on huomattava, että on itse asiassa kahdentyyppistä sumua: taulukkopohjaista ja verteksipohjaista sumua. Ensimmäinen tyyppi laskee sumun pikselien tarkkuudella. Toinen tyyppi laskee sumuarvon joka verteksille ja sitten yhdistää nämä. Ensimmäinen tapa on parempi, mutta sille ei aina ole tukea. Game Maker yrittää käyttää taulukkopohjaista sumua, jos sille on tuki, ja muulloin se käyttää verteksipohjaista sumua (paitsi jos sumutukea ei ole lainkaan). Huomaa, että jotkin näytönohjaimet ilmoittavat osaavansa käsitellä taulukkopohjaista sumua, mutta tarjoavat myös käyttäjälle mahdollisuuden ottaa sen pois käytöstä edistyneemmissä näyttöasetuksissa. Tällöin tulos voi olla musta ruutu!