Perusmuotojen piirtäminen

On olemassa useita funktioita perusmuotojen, kuten laatikoiden ja seinien, piirtämiseen. Huomioi, että nämä muodot toimivat oikein myös, kun backface culling on päällä.

d3d_draw_block(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat)hrepeat määrittää, kuinka usein tekstuuria toistetaan vaakasuuntaisia sivuja pitkin. vrepeat vaikuttaa samalla tavalla pystysuuntaisesti.
d3d_draw_cylinder(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,closed,steps) Piirtää pystysuuntaisen lieriön nykyisellä värillä määritetyn raja-alueen sisälle käyttäen määritettyä tekstuuria. Käytä arvoa -1, jos et halua käyttää tekstuuria. hrepeat määrittää, kuinka usein tekstuuria toistetaan vaakasuuntaisia sivuja pitkin. vrepeat vaikuttaa samalla tavalla pystysuuntaisesti. closed määrittää, tulisiko lieriön pohja ja kansi sulkea. steps määrittää, kuinka monta pyörähdysmäistä askelta tulee ottaa. Tyypillinen arvo on 24.
d3d_draw_cone(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,closed,steps) Piirtää pystysuuntaisen kartion nykyisellä värillä määritetyn raja-alueen sisälle käyttäen määritettyä tekstuuria. Käytä arvoa -1, jos et halua käyttää tekstuuria. hrepeat määrittää, kuinka usein tekstuuria toistetaan vaakasuuntaisia sivuja pitkin. vrepeat vaikuttaa samalla tavalla pystysuuntaisesti. closed määrittää, tulisiko kartion pohja sulkea. steps määrittää, kuinka monta pyörähdysmäistä askelta tulee ottaa. Tyypillinen arvo on 24.
d3d_draw_ellipsoid(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat,steps) piirtää ellipsoidin nykyisellä värillä määritetyn raja-alueen sisälle käyttäen määritettyä tekstuuria. Käytä arvoa -1, jos et halua käyttää tekstuuria. hrepeat määrittää, kuinka usein tekstuuria toistetaan vaakasuuntaisia sivuja pitkin. vrepeat vaikuttaa samalla tavalla pystysuuntaisesti. steps määrittää, kuinka monta pyörähdysmäistä askelta tulee ottaa. Tyypillinen arvo on 24.
d3d_draw_wall(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat) Piirää pystysuuntaisen seinän nykyisellä värillä ja annetuilla kulmilla käyttäen määritettyä tekstuuria. Käytä arvoa -1, jos et halua käyttää tekstuuria. hrepeat määrittää, kuinka usein tekstuuria toistetaan vaakasuuntaisia sivuja pitkin. vrepeat vaikuttaa samalla tavalla pystysuuntaisesti.
d3d_draw_floor(x1,y1,z1,x2,y2,z2,texid,hrepeat,vrepeat) Piirtää (vaakatasoisen) lattian nykyisellä värillä ja annetuilla kulmilla käyttäen määritettyä tekstuuria. Käytä arvoa -1, jos et halua käyttää tekstuuria. hrepeat määrittää, kuinka usein tekstuuria toistetaan vaakasuuntaisia sivuja pitkin. vrepeat vaikuttaa samalla tavalla pystysuuntaisesti.

Seuraava koodinpätkä piirtää kaksi laatikkoa:

{
  var ttt;
  ttt = background_get_texture(back);
  d3d_draw_block(20,20,20,80,40,200,ttt,1,1);  
  d3d_draw_block(200,300,-10,240,340,100,ttt,1,1);  
}