Jaettu tieto

Jaettu tiedonvaihto on ehkäpä helpoin tapa pelin synkronointiin. Kaikki tiedonvaihto on suojattua. On olemassa 1000000 arvon sarja, joka on yhteinen kaikille pelin instansseille (käytä mieluiten vain muutamia pienimpiä muistin säästämiseksi). Jokainen peli-instanssi voi lukea ja asettaa näitä arvoja. Game Maker huolehtii, että jokainen instanssi näkee samat arvot. Arvo voi olla joko reaaliluku tai merkkijono. Tähän on vain kaksi funktiota:

mplay_data_write(ind,val) kirjoittaa arvon val (merkkijono tai reaaliluku) sijaintiin ind (väliltä 0-1000000).
mplay_data_read(ind) palauttaa arvon, joka on sijainnissa ind (väliltä 0-1000000). Oletusarvoisesti kaikkien arvojen arvo on 0.

Tiedon synkronoimiseksi eri koneiden välillä voit joko käyttää varmistustilaa, joka varmistaa, että tieto saapuu toiselle koneelle (mutta joka on hidasta) tai ei-varmistettua. Tämän muuttamiseksi käytä seuraavaa keinoa:

mplay_data_mode(guar) asettaa, pitäisikö käyttää varmistettua vai varmistamatonta tiedonsiirron siirtotapaa. Arvon guar tulee olla joko tosi (oletus) tai epätosi.