Pelaajat

Jokainen pelin instanssi, joka liittyy istuntoon, on pelaaja. Kuten edellä on mainittu, pelaajilla on nimet. Pelaajien käsittelyyn on olemassa kolme keinoa.

mplay_player_find() Etsii kaikki istunnon pelaajat ja palauttaa löydettyjen pelaajien lukumäärän.
mplay_player_name(numb) Palauttaa pelaajan numero numb nimen (0 on ensimmäinen pelaaja, joka on aina sinä itse). Tätä funktiota voidaan kutsua vain edellisen funktion kutsumisen jälkeen.
mplay_player_id(numb) Palauttaa pelaajan numero numb yksilöllisen id-arvon (0 on ensimmäinen pelaaja, joka olet aina itse). Tätä funktiota voidaan kutsua vain edellisen funktion kutsumisen jälkeen. Tätä id-arvoa käytetään viestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen yksittäisiltä pelaajilta.