Yhteyden muodostaminen

Jotta kaksi tietokonetta voivat kommunikoida keskenään, ne tarvitsevat jonkin yhteysprotokollan. Kuten useimmat pelit, Game Maker tarjoaa neljäntyyppisiä yhteyksiä: IPX, TCP/IP, modeemi ja sarjaporttiyhteys. IPX-yhteys (tarkemmin ottaen se on protokolla) on lähes kokonaan näkymätön. Sitä voidaan käyttää saman paikallisverkon alueella olevien pelaajien kanssa pelien pelaamiseen. Se on asennettava tietokoneellesi, jotta voit käyttää sitä. (Jos se ei toimi, etsi apua Windowsin ohjeistuksesta tai mene Ohjauspaneelin Verkkoyhteydet-vaihtoehtoon ja lisää IPX-protokolla.) TCP/IP on internetprotokolla. Sitä voidaan käyttää toisten pelaajien kanssa pelaamiseen missä tahansa Internetissä olettaen, että tiedät heidän IP-osoitteen. Paikallisverkossa voit käyttää sitä ilman, että annat osoitetta. Modeemiyhteys muodostetaan modeemin kautta. Sinun on annettava joitakin modeemin asetuksia (alustusmerkkijono ja puhelinnumero) käyttääksesi sitä. Viimeiseksi, kun käytät sarjaporttiliitäntää (suora yhteys tietokoneiden välillä) sinun tulee määrittää muutamia porttiasetuksia. GML:ssä on neljä funktiota, joita voidaan käyttää näiden yhteyksien muodostamiseen:

mplay_init_ipx() alustaa IPX-yhteyden.
mplay_init_tcpip(addr) alustaa TCP/IP-yhteyden. addr on merkkijono, joka sisältää Internet- tai IP-osoitteen, esimerkiksi 'www.gameplay.com' or '123.123.123.12', ja mahdollisesti vielä sen perässä porttinumeron (esimerkiksi ':12'). Osoite on annettava vain, kun liityt istuntoihin (lisää myöhemmin). Paikallisverkossa osoitteita ei tarvita.
mplay_init_modem(initstr,phonenr) alustaa modeemiyhteyden. initstr on modeemin alustusmerkkijono (voi olla tyhjä). phonenr on merkkijono, joka sisältää puhelinnumeron, johon soitetaan (esimerkiksi '0201234567'). Puhelinnumero on annettava vain, kun liityt istuntoihin (lisää myöhemmin).
mplay_init_serial(portno,baudrate,stopbits,parity,flow) alustaa sarjaporttiyhteyden. portno on portin numero (1-4). baudrate on käytettävä kaistaleveys (100-256k). stopbits ilmoittaa pysäytysbittien määrän (0 = 1 bit, 1 = 1.5 bit, 2 = 2 bits). parity määrittää pariutuksen (0=ei käytössä, 1=parittomat, 2=parilliset, 3=merkitty). flow määrittää virtauksen hallinnan (0=ei mitään, 1=xon/xoff, 2=rts, 3=dtr, 4=rts ja dtr). Palauttaa totuusarvon, onnistuiko operaatio. Tyypillinen kutsu on mplay_init_serial(1,57600,0,0,4). Anna ensimmäiseksi argumentiksi 0 avataksesi ikkunan, jossa käyttäjä voi määrittää asetukset.

Pelisi tulisi kutsua yhtä näistä funktioista tasan kerran. Kaikki funktiot palauttavat arvon, joka ilmoittaa, onnistuiko yhteyden muodostaminen. Ne eivät onnistu, jos kyseistä protokollaa ei ole asennettu tai jos tietokoneesi ei tue sitä. Mahdollisen yhteyden tarkistamiseksi voit käyttää seuraavaa funktiota:

mplay_connect_status() palauttaa nykyisen yhteyden tilan. 0 = ei yhteyttä, 1 = IPX-yhteys, 2 = TCP/IP-yhteys, 3 = modeemiyhteys ja 4 = sarjaporttiyhteys.

Yhteyden sulkemiseksi kutsu seuraavaa funktiota:

mplay_end() sulkee nykyisen yhteyden.

TCP/IP-yhteyttä käyttäessä voit haluta kertoa henkilölle, jonka kanssa haluat pelata peliä, tietokoneesi IP-osoitteen. Seuraava funktio auttaa sinua tässä:

mplay_ipaddress() palauttaa tietokoneesi IP-osoitteen (esimerkiksi '123.123.123.12') merkkijonona. Voit esimerkiksi näyttää tämän jossain kohdassa ruudulla. Huomaa, että tämä keino on hidas, joten älä kutsu sitä jatkuvasti.