INI-tiedostot

Yleinen keino siirtää parametreja ohjelmille on INI-tiedostojen käyttö. INI-tiedostot sisältävät osioita ja jokainen osio sisältää jonkin verran nimi-arvo-avainpareja. Tässä esimerkkinä tyypillinen INI-tiedosto:

[Muoto]
Yla=100
Vasen=100
Otsikko=Paras peli koskaan
[Peli]
MaxPisteet=12324

Tässä tiedostossa on kaksi osioita, joita kutsutaan nimillä Muoto ja Peli. Ensimmäisessä osiossa on kolme paria. Kahdessa ensimmäisessä on reaaliarvo, kun taas kolmas sisältää merkkijonon. Tällaisia INI-tiedostoja on helppo luoda ja muokata. Seuraavat Game Makerin funktiot lukevat ja muuttavat niiden sisältämää tietoa.

ini_open(name) Avaa valitun nimisen INI-tiedoston. Tämän tulee sijaita samassa kansiossa pelin kanssa!
ini_close() Sulkee avoinna olevan INI-tiedoston.
ini_read_string(section,key,default) Lukee merkkijonoarvon valitun osion valitusta arvoparista. Jos osiota tai arvoparia ei ole, palautetaan arvo default.
ini_read_real(section,key,default) Lukee reaalilukuarvon valitun osion valitusta arvoparista. Jos osiota tai arvoparia ei ole, palautetaan arvo default.
ini_write_string(section,key,value) Kirjoittaa merkkijonon valitun osion valittuun arvopariin.
ini_write_real(section,key,value) Kirjoittaa reaaliluvun valitun osion valittuun arvopariin.
ini_key_exists(section,key) Ilmoittaa, onko arvopari key olemassa osiossa section.
ini_section_exists(section) Ilmoittaa, onko osio section olemassa.
ini_key_delete(section,key) Poistaa arvoparin key osiosta section.
ini_section_delete(section) Poistaa osion section.