Aikajanat

Seuraavia keinoja voidaan käyttää aikajanojen luomiseen ja muuttamiseen. Älä muuta käytössä olevia aikajanoja!

timeline_add() Lisää uuden aikajanan. Funktio palauttaa uuden aikajanan indeksin.
timeline_delete(ind) Poistaa aikajanan, jonka indeksi on ind. Pidä huolta, ettei yksikään minkä tahansa huoneen instanssi käytä tätä aikajanaa.
timeline_moment_add(ind,step,codestr) Lisää kooditoiminnon aikajanalle hetkeen step. codestr sisältää lisättävän koodin. Jos hetkeä ei ole olemassa, se luodaan, Voit siis lisätä useita kooditoimintoja samalle hetkelle.
timeline_moment_clear(ind,step) Tällä funktiolla voit poistaa kaikki toiminnot tietystä hetkestä.