Skriptit

Skriptejä ei voi muuttaa pelin suorituksen aikana, koska ne ovat osa pelin toimintalogiikkaa. Skriptien muuttaminen johtaisi koodin itse uudelleenkirjoittamiseen, joka johtaisi todella helposti virheisiin. Tähän on olemassa toinen keino. Jos sinun on pakko suorittaa koodinpätkä, jota ei ole tiedossa pelin tekohetkellä (esim. tiedostosta), voit käyttää seuraavia funktioita:

execute_string(str,arg0,arg1,...) Suorittaa merkkijonossa str olevan koodin annetuilla argumenteilla.
execute_file(fname,arg0,arg1,...) Suorittaa tiedostossa fname olevan koodin annetuilla argumenteilla.

Joskus voit haluta säilyttää skriptin indeksin muuttujaan ja suorittaa sen. Tähän tarkoitukseen voit käyttää seuraavaa funktiota

script_execute(scr,arg0,arg1,...) Suorittaa skriptin, jonka indeksi on scr, annetuilla argumenteilla.