Polut

On mahdollista luoda polkuja ja lisätä niille pisteitä. Älä kuitenkaan koskaan muuta polkua, jota jokin instanssi käyttää, koska se voi aiheuttaa odottamattomia tuloksia. Seuraavat funktiot ovat olemassa:

path_set_kind(ind,val) Asettaa polun pisteiden yhdistystavan. (0 = suoraviivainen, 1 = sulava).
path_set_closed(ind,closed) Määrittää, onko polku suljettu (tosi) vai avoin (epätosi).
path_set_precision(ind,prec) Asettaa tarkkuuden, jolla sulava polku lasketaan (arvo väliltä 1-8).
path_add() Lisää uuden tyhjän polun. Funktio palauttaa uuden polun indeksin.
path_delete(ind) Poistaa polun, jonka indeksi on ind.
path_duplicate(ind) Luo kopion polusta ind. Funktio palauttaa uuden kopion indeksin.
path_assign(ind,path) Asettaa määritetyn polun polkuun ind. Tämä siis kopioi polun. Tällä tavoin voit helposti asettaa olemassaolevan polun esimerkiksi uuteen polkuun.
path_append(ind,path) Lisää määritetyn polun polun ind loppuun.
path_add_point(ind,x,y,speed) Lisää polkuun, jonka indeksi on ind, pisteen sijaintiin (x,y) nopeuskertoimella speed. Muista, että arvo 100 vastaa oikeaa nopeutta. Pienemmät arvot tarkoittavat hidastamista ja korkeammat nopeuttamista.
path_insert_point(ind,n,x,y,speed) Lisää polkuun, jonka indeksi on ind, pisteen sijaintiin (x,y) nopeuskertoimella speed ennen pistettä n.
path_change_point(ind,n,x,y,speed) Muuttaa polun, jonka indeksi on ind, pisteen n sijainniksi (x,y) ja nopeuskertoimeksi speed.
path_delete_point(ind,n) Poistaa polulta, jonka indeksi on ind, pisteen n.
path_clear_points(ind) Poistaa kaikki polun, jonka indeksi on ind, pisteet ja tekee siitä tyhjän polun.
path_reverse(ind) Muuttaa polun käänteiseksi.
path_mirror(ind) Kääntää polun vaakasuunnassa ympäri (sen keskipisteen sijainnin mukaisesti).
path_flip(ind) Kääntää polun pystysuunnassa ympäri (sen keskipisteen sijainnin mukaisesti).
path_rotate(ind,angle) Kääntää polkua vastapäivään angle asteen verran (sen keskipisteen ympäri).
path_scale(ind,xscale,yscale) Skaalaa polkua määritettyjen kertoimien mukaan (sen keskipisteen mukaisesti).
path_shift(ind,xshift,yshift) Siirtää polkua annetun määrän verran.