Fontit

Fonttiresursseja on mahdollista luoda, korvata ja poistaa pelin aikana seuraavilla funktioilla. (Älä korvaa fonttia, joka on asetettu nykyiseksi fontiksi, tai vähintään aseta se uudelleen myöhemmin.)

font_add(name,size,bold,italic,first,last) Lisää uuden fontin ja palauttaa sen indeksin. Sinun tulee määritellä fontin nimi, koko, se, onko se lihavoitu tai kursivoitu, ja ensimmäinen ja viimeinen lisättävä merkki.
font_add_sprite(spr,first,prop,sep) Lisää uuden fontin ja palauttaa sen indeksin. Fontti luodaan kuvasta. Kuvan tulee sisältää jokaista merkkiä vastaavat alikuvat. first määrittää ensimmäisen merkin koodin kuvassa. Käytä esimerkiksi arvoa ord('0'), jos kuva sisältää vain numerot. prop ilmaisee, onko fontti vaihtolevyinen. Vaihtolevyisessä fontissa jokaisen merkin leveys määräytyy sen raja-alueen leveyden mukaan. Viimeiseksi, sep määrää, kuinka paljon tyhjää tilaa merkkien väliin pitää jättää vaakasuunnassa. Tyypillinen arvo olisi väliltä 2-8 riippuen fontin koosta.
font_replace(ind,name,size,bold,italic,first,last) Korvaa fontin ind uudella fontilla. Sinun tulee määritellä fontin nimi, koko, se, onko se lihavoitu tai kursivoitu, ja ensimmäinen ja viimeinen lisättävä merkki.
font_replace_sprite(ind,spr,first,prop,sep) Korvaa fontin ind uudella kuvapohjaisella fontilla.
font_delete(ind) Poistaa määritetyn fonttiresurssin ja vapauttaa kaiken sen varaaman muistin.