Taustat

Seuraavia keinoja voidaan käyttää taustojen uusien luomiseen ja niiden poistamiseen.

background_duplicate(ind) Luo kopion määritetyn indeksin mukaisesta taustasta. Funktio palauttaa uuden taustan indeksin. Jos tapahtuu virhe, palautuu arvo -1.
background_assign(ind,back) Asettaa ilmoitetun taustan taustaan ind. Tämä siis kopioi taustan toiseen taustaresurssiin.
background_add(fname,transparent,smooth,preload) Lisää kuvan, joka on tiedostossa fname, uudeksi taustaresurssiksi. Monen tiedostotyypin kuvia on mahdollista käsitellä. transparent ilmoittaa, onko kuva osittain läpinäkyvä. smooth ilmoittaa, pehmennetäänkö reunat. preload ilmoittaa, ladataanko kuva suoraan tekstuurimuistiin. Funktio palauttaa uuden taustaresurssin indeksin, jota voit sitten käyttää sen piirtämiseen tai asettaa sen muuttujaan background_index[0], jolloin siitä tulee näkyvä pelissä. Jos sattuu virhe, palautetaan arvo -1.
background_add_alpha(fname,preload) Lisää kuvan, joka on tiedostossa fname, uudeksi taustaresurssiksi, mutta tällä kertaa tiedostolla on alphakerros, jolla ilmaistaan läpinäkyvyyttä (esimerkiksi .png-tiedostoissa). Argumentit ovat samat kuin edellisessä (mutta kaksi niistä puuttuu, koska ne eivät ole tässä tapauksessa oleellisia). Jos sattuu virhe, palautetaan arvo -1.
background_replace(ind,fname,transparent,smooth,preload) Sama kuin ylläoleva, mutta tässä tapauksessa korvataan tausta, jonka indeksi on ind. Funktio palauttaa totuusarvon, onnistuiko korvaaminen. Kun tausta on sillä hetkellä näkyvissä huoneessa, myös se korvataan.
background_replace_alpha(ind,fname,preload) Sama kuin ylläoleva, mutta tässä tapauksessa tiedostolla on alphakanava.
background_create_color(w,h,col,preload) Luo määrätyn kokoisen ja värisen taustan. Funktio palauttaa uuden taustan indeksin. Jos sattuu virhe, palautetaan arvo -1.
background_create_gradient(w,h,col1,col2,kind,preload) Luo määrätyn kokoisen liukuvärjätyn taustan. col1 ja col2 ilmoittavat käytetyt kaksi väriä. kind on luku väliltä 0-5, joka ilmaisee liukuvärjäyksen tyyppiä: 0 = vaakasuuntainen, 1 = pystysuuntainen, 2 = suorakulmio, 3 = ellipsi, 4 = kaksoisvaakasuuntainen ja 5 = kaksoispystysuuntainen. unktio palauttaa uuden taustan indeksin. Jos sattuu virhe, palautetaan arvo -1.
background_create_from_screen(x,y,w,h,transparent,smooth,preload) Luo taustan kopioimalla määritetyn alueen näytöltä. Tällä tavoin voit luoda minkälaisen tahansa taustan. Piirrä ensin kuva ruudulle piirtofunktioilla ja sitten luo siitä tausta. (Jos et tee tätä piirtotapahtumassa (Draw), voit jopa myös tehdä sen näyttämättä sitä ruudulla, jos et päivitä näyttöä.) Muut parametrit ovat kuten ylempänä määritetyt. Funktio palauttaa uuden taustan indeksin. Tässä on hyvä huomata yksi tärkeä asia: vaikka puhummekin näytöstä, itse asiassa se, jolla on väliä, on piirtoalue. Sillä, että ruudulla on ikkuna ja että kuva saattaa olla skaalattu ikkunassa, ei ole merkitystä.
background_create_from_surface(id,x,y,w,h,transparent,smooth,preload) Luo taustan kopioimalla määritetyn alueen piirtopinnalta, jolla on määritetty id. Tällä tavoin voit luoda minkälaisen tahansa taustan. Piirrä kuva piirtopinnalle piirtofunktioita käyttämällä ja sitten luo siitä tausta. Huomaa, että taustan alpha-arvot säilyvät.
background_delete(ind) Poistaa taustan muistista vapauttaen kaiken sen varaaman muistin.

Seuraavilla keinoilla voidaan muuttaa taustan ulkomuotoa.

background_set_alpha_from_background(ind,back) Muuttaa taustan, jonka indeksi on ind, alpha-arvoja (läpinäkyvyys) käyttäen taustan back tiheysarvoja. Tätä ei voi peruuttaa.