Äänet

Seuraavia keinoja voidaan käyttää uusien äänien luomiseen ja poistamiseen.

sound_add(fname,kind,preload) Lisää ääniresurssin peliin. fname on äänitiedoston nimi. kind on äänen tyyppi (0 = tavallinen, 1 = taustamusiikki, 2 = 3D, 3 = multimediasoitin). preload määrittää sen, tuleeko ääni tallentaa äänimuistiin samantien (true tai false). Funktio palauttaa uuden äänen indeksin, jota voidaan käyttää äänen soittamiseen. (Funktio palauttaa -1, jos tapahtuu virhe, esim. tiedostoa ei ole olemassa).
sound_replace(index,fname,kind,preload) Sama kuin edellinen, mutta tällä kertaa uutta ääntä ei luoda, vaan jo olemassa oleva äänen indeksi korvataan ja vanha ääni vapautetaan. Palauttaa totuusarvon onnistumisen mukaan.
sound_delete(index) Poistaa määritetyn äänen, vapauttaen kaiken sen varaaman muistin. Sitä ei voida tämän jälkeen palauttaa.