Kuvat

Seuraavia keinoja voidaan käyttää kuvien ominaisuuksien muuttamiseen:

sprite_set_offset(ind,xoff,yoff) Asettaa kuvan, jolla on annettu indeksi, siirtymän.
sprite_set_bbox_mode(ind,mode) Asettaa kuvan raja-alueen tilan (0=automatic (automaattinen), 1 = full image (koko kuva), 2 = manual (käsin määritettävä)).
sprite_set_bbox(ind,left,top,right,bottom) Asettaa kuvan raja-alueen. Toimii vain, kun raja-alue on käsin määritettävä (manual).
sprite_set_precise(ind,mode) Määrittää, käyttääkö kuva, jolla on annettu indeksi, tarkkaa törmäyksen tarkistamista (precise collision checking) (true tai false).

Seuraavia keinoja voidaan käyttää uusien kuvien luomiseen ja poistamiseen.

sprite_duplicate(ind) Luo kopion kuvasta, jolla on annettu indeksi. Funktio palauttaa uuden kuvan indeksin. Jos tapahtuu virhe, palautetaan arvo -1.
sprite_assign(ind,spr) Asettaa annetun kuvan spr kuvaan ind. Tämä tekee siis kuvasta kopion. Tällä tavalla voit helposti asettaa jo olemassa olevan kuvan johonkin muuhun, esim. uuteen kuvaan.
sprite_merge(ind1,ind2) Yhdistää kuvan ind2 alikuvat kuvaan ind1, lisäten ne kuvan ind1 alikuvien perään. Jos kuvat eivät ole samankokoisia, kuvat venytetään samankokoisiksi. Kuvaa ind2 ei poisteta!
sprite_add(fname,imgnumb,precise,transparent,smooth,preload,xorig,yorig) Lisää tiedoston fname kuvan kuvaresursseihin. Useita eri kuvatyyppejä voidaan käyttää. Jos kuva ei ole gif-kuva, se voi olla kuvasarja, jossa on useita alikuvia vierekkäin. imgnumb on näiden alikuvien määrä (1 tarkoittaa yksittäistä kuvaa). Gif-kuvien (animoitujen) tapauksessa tätä argumenttia ei käytetä; gif-tiedoston kuvaruutujen määrää käytetään sen sijaan. precise määrittää sen, käytetäänkö tarkkaa törmäyksen tarkistamista (precise collision checking). transparent määrittää sen, onko kuva osittain läpinäkyvä. smooth määrittää sen, pehmennetäänkö reunat. preload määrittää, ladataanko kuva muistiin etukäteen. xorig ja yorig ovat kuvan origon koordinaatit. Funktio palauttaa uuden kuvan indeksin, jota voidaan sitten käyttää kuvan piirtämiseen tai se voidaan asettaa jonkin instanssin muuttujan sprite_index arvoksi. Jos tapahtuu virhe, palautetaan arvo -1.
sprite_add_alpha(fname,imgnumb,precise,preload,xorig,yorig) Lisää tiedoston fname kuvan kuvaresursseihin, mutta tässä tapauksessa tiedostolla on läpinäkyvyyden määrittelevä alphakanava (kuten esimerkiksi .png-tiedostoissa). Argumentit ovat samat kuin edellisessä funktiossa (mutta kaksi puuttuu, sillä ne eivät ole oleellisia tässä tapauksessa). Virheen sattuessa palautuu arvo -1.
sprite_replace(ind,fname,imgnumb,precise,transparent,smooth,preload,xorig,yorig) Sama kuin edellä, mutta tässä tapauksessa kuva, jonka on indeksi on ind, korvataan. Funktio palauttaa totuusarvon siitä, onnistuuko operaatio.
sprite_create_from_screen(x,y,w,h,precise,transparent,smooth,preload,xorig,yorig) Luo kuvan kopioimalla annetun alueen ruudusta. Tämä mahdollistaa minkälaisen tahansa kuvan luomisen. Piirrä kuva ruudulle käyttämällä piirtofunktioita ja luo sitten siitä kuva. (Jos et tee tätä Draw-tapahtumassa, voit jopa tehdä sen niin, että se ei näy ruudulla jättämällä ruudun päivittämättä.) Muut parametrit ovat samat kuin edellä. Funktio palauttaa uuden kuvan indeksin. Tässä vaaditaan huolellisuutta. Vaikka puhumme ruudusta, itse asiassa piirtoalue ratkaisee. Sillä, että ruudulla on ikkuna ja että kuva saattaa skaalautua tässä ikkunassa, ei ole väliä.
sprite_add_from_screen(ind,x,y,w,h) Lisää ruudun alueen kuvan, jonka indeksi on ind, seuraavaksi alikuvaksi.
sprite_create_from_surface(id,x,y,w,h,precise,transparent,smooth,preload,xorig,yorig) Luo kuvan kopioimalla annetun alueen piirtopinnalta, jolla on annettu id. Tämä mahdollistaa minkälaisen tahansa kuvan luomisen. Piirrä kuva piirtopinnalle käyttäen piirtofunktioita ja luo sitten siitä kuva. Funktio palauttaa uuden kuvan indeksin. Huomaa, että alpha-arvot säilyvät kuvassa.
sprite_add_from_surface(ind,id,x,y,w,h) Lisää piirtopinnan id alueen kuvan, jolla on annettu indeksi ind, seuraavaksi alikuvaksi.
sprite_delete(ind) Poistaa kuvan muistista, vapauttaen käytössä olevan muistin.

Seuraavia keinoja voidaan käyttää kuvan ulkonäön muuttamiseen.

sprite_set_alpha_from_sprite(ind,spr) Muuttaa kuvan, jonka indeksi on ind, alpha-arvoja (läpinäkyvyys) käyttäen kuvan spr tiheysarvoja. Tätä ei voi peruuttaa.