Ennätyslista (Highscore list)

Yksi ponnahdusikkunan erikoistapaus on huippupistelista, jota säilötään joka peliä varten erikseen. Niitä voidaan hallita seuraavilla funktioilla:

highscore_show(numb) Näyttää ennätyslistan. numb on uusi pistemäärä. Jos tämä pistemäärä on tarpeeksi hyvä listalle lisättäväksi, pelaaja voi syöttää nimen. Anna arvoksi -1, jos haluat vain näyttää listan.
highscore_set_background(back) Asettaa käytettävän taustakuvan. back-parametrin on oltava jonkin taustaresurssin indeksi.
highscore_set_border(show) Määrittää, onko huippupisteikkunalla reuna vai ei.
highscore_set_font(name,size,style) Asettaa taulukon tekstiin käytettävän fontin. (Tämä on tavallinen Windows-fontti, ei yksi fonttiresursseista.) Tälle funktiolle tulee ilmoittaa fontin nimi (name), koko (size) ja tyyli (style) (0 = tavallinen, 1 = lihavoitu, 2 = kursivoitu ja 3 = sekä lihavoitu että kursivoitu).
highscore_set_colors(back,new,other) Asettaa värit taustalle (back), listan uudelle merkinnälle (new), ja muille listan kohdille (other).
highscore_set_strings(caption,nobody,escape) Muuttaa eri oletusmerkkijonot, joita käytetään ennätyslistaa näytettäessä. caption on ikkunan otsikko. nobody on merkkijono, jota käytetään, kun tietyllä sijalla ei ole ketään. escape on merkkijono, joka ilmaisee, että Escape-näppäintä on painettava. Voit erityisesti käyttää tätä, kun haluat tehdä pelistäsi jonkun muun kielisen.
highscore_show_ext(numb,back,border,col1,col2,name,size) Näyttää ennätyslistan useiden ominaisuusten kera (voidaan saada aikaan myös käyttämällä muutamia edellisistä funktioista). numb (luku) on uusi pistemäärä. Jos tämä pistemäärä on tarpeeksi hyvä listalle lisättäväksi, pelaaja voi syöttää nimen. Laita arvoksi -1, jos haluat vain näyttää listan. back (tausta) on käytettävä taustakuva ja border (reuna) määrittää, näytetäänkö reuna vai ei. col1 (väri1) on uuden merkinnän väri, col2 (väri2) on muiden sijojen väri. name (nimi) on käytettävän fontin nimi ja size (koko) on fontin koko.
highscore_clear() Tyhjentää ennätyslistan.
highscore_add(str,numb) Lisää str (merkkijono) -nimisen pelaajan pisteillä numb (luku) listaan.
highscore_add_current() Lisää senhetkisen pistemäärän huippupistelistaan. Pelaajaa pyydetään antamaan nimi.
highscore_value(place) Palauttaa annetulla sijalla (place) (1-10) olevan henkilön pistemäärän. Tätä voidaan käyttää oman huippupistelistan piirtämiseen.
highscore_name(place) Palauttaa annetulla sijalla (place) (1-10) olevan henkilön nimen.
draw_highscore(x1,y1,x2,y2) Piirtää huoneeseen ennätyslistan määritettyyn laatikkoon käyttäen käytössä olevaa fonttia.