Ponnahdusviestit ja kysymykset

On olemassa useita muita funktioita, joilla saadaan esiin ponnahdusikkunoita, -kysymyksiä tai -valikoita, tai ikkunoita, joihin pelaaja voi syöttää luvun, merkkijonon ta määrittää värin tai tiedostonimen:

show_message(str) Näyttää viestin, jonka tekstinä on str.
show_message_ext(str,but1,but2,but3) Näyttää viestilaatikon, jossa on tekstinä str ja enintään kolme painiketta. but1, but2 ja but3 sisältävät painikkeiden tekstit. Tyhjä merkkijono merkitsee, ettei painiketta näytetä. Merkkijonoissa voit käyttää &-symbolia määrittämään, että seuraavaa merkkiä tulisi käyttää pikanäppäimenä kyseiselle painikkeelle. Funktio palauttaa painetun painikkeen numeron (0, jos käyttäjä painaa Escape-näppäintä).
show_question(str) Näyttää kysymyksen, joka palauttaa true (tosi), kun käyttäjä valitsee yes (kyllä) ja muutoin false (epätosi).
get_integer(str,def) Kysyy viestilaatikossa käyttäjältä lukua. str on teksti. def on luku, joka näytetään oletuksena.
get_string(str,def) Kysyy viestilaatikossa käyttäjältä merkkijonoa. str on teksti. def on oletuksena näytettävä arvo.
message_background(back) Asettaa taustakuvan mille tahansa edellä luetellulle ponnahdusviesteille. back on jokin pelissä määritellyistä taustoista. Jos back on osittain läpinäkyvä, niin viestinkin tausta on (toimii vain Windows 2000:ssa tai myöhemmässä).
message_alpha(alpha) Asettaa minkä tahansa edellä luetellun ponnahdusviestin alpha-läpinäkyvyyden. Arvon alpha täytyy olla välillä 0 (täysin läpinäkyvä) ja 1 (ei läpinäkyvä) (toimii vain Windows 2000:ssa tai myöhemmässä).
message_button(spr) Asettaa kuvan, jota käytetään ponnahdusviestien painikkeina. spr on kuva, joka muodostuu kolmesta alikuvasta: ensimmäinen määrittää painikkeen, kun se ei ole painettuna ja hiiri on kaukana, toinen määrittää painikkeen, kun hiiri on painikkeen päällä, mutta se ei ole painettuna ja kolmas on painike silloin, kun se on painettuna.
message_text_font(name,size,color,style) Asettaa ponnahdusviestien tekstin fontin. (Tämä on tavallinen Windows-fontti, ei yksi pelin fonttiresursseista!) style määrittää fontin tyylin (0 = tavallinen, 1 = lihavoitu, 2 = kursivoitu ja 3 = sekä lihavoitu että kursivoitu).
message_button_font(name,size,color,style) Asettaa ponnahdusviestien painikkeiden fontin. style määrittää fontin tyylin (0 = tavallinen, 1 = lihavoitu, 2 = kursivoitu ja 3 = sekä lihavoitu että kursivoitu).
message_input_font(name,size,color,style) Asettaa ponnahdusviestien syötekentän fontin. style määrittää fontin tyylin (0 = tavallinen, 1 = lihavoitu, 2 = kursivoitu ja 3 = sekä lihavoitu että kursivoitu).
message_mouse_color(col) Asettaa ponnahdusviestien painikkeiden fontin värin, kun hiiren osoitin on niiden päällä.
message_input_color(col) Asettaa ponnahdusviestien syötekentän taustan värin.
message_caption(show,str) Asettaa ponnahdusviestien otsikon. show määrittää, näytetäänkö reuna (1) vai ei (0), ja str määrittää otsikon, kun reuna näytetään.
message_position(x,y) Asettaa ponnahdusviestin sijainnin kuvaruudulla. Aseta -1, -1 näyttääksesi laatikon näytön keskellä.
message_size(w,h) Asettaa ponnahdusviestin koon kuvaruudulla. Jos asetat leveydeksi (w) -1, taustakuvan leveyttä käytetään. Jos asetat korkeudeksi (h) -1, korkeus lasketaan viestin rivien perusteella.
show_menu(str,def) Näyttää ponnahdusvalikon. str määrittää valikon tekstin. Tämä muodostuu kaikista valikon valintamahdollisuuksista erotettuina pystyviivalla, esimerkiksi str = 'valikko0|valikko1|valikko2'. Kun ensimmäinen valintamahdollisuus valitaan, palautuu 0 jne. Kun pelaaja ei valitse mitään, palautuu oletusarvo def.
show_menu_pos(x,y,str,def) Näyttää ponnahdusvalikon, kuten edellinen funktio, mutta kuvaruudun kohdassa x,y.
get_color(defcol) Kysyy pelaajalta väriä. defcol on oletusväri. Jos käyttäjä painaa Cancel (Peruuta), palautuu arvo -1.
get_open_filename(filter,fname) Kysyy käyttäjältä tiedostonimeä avattavaksi annetulla suodattimella. Suodatin on muotoa 'nimi1|peite1|nimi2|peite2|...'. Peite sisältää eri vaihtoehdot erotettuna puolipisteellä. * merkitsee mitä tahansa merkkijonoa. Esimerkiksi: 'Bittikartat|*.bmp;*.wmf'. Jos käyttäjä painaa Cancel (Peruuta), palautuu tyhjä merkkijono.
get_save_filename(filter,fname) Kysyy tiedostonimeä, johon tallennetaan annetun suodattimen kanssa. Jos käyttäjä painaa Cancel (Peruuta), palautuu tyhjä merkkijono.
get_directory(dname) Kysyy hakemistoa. dname on oletusnimi. Jos käyttäjä painaa Cancel (Peruuta), palautuu tyhjä merkkijono.
get_directory_alt(capt,root) Vaihtoehtoinen tapa kysyä hakemistoa. capt on näytettävä otsikko. root on näytettävän hakemistopuun juurihakemisto. Käytä tyhjää merkkijonoa näyttääksesi koko puun. Jos käyttäjä painaa Cancel (Peruuta), palautuu tyhjä merkkijono.
show_error(str,abort) Näyttää tavallisen virheilmoituksen (ja/tai kirjoittaa sen lokitiedostoon). abort määrittää sen, tuleeko pelin keskeytyä.